Asset Publisher Asset Publisher

Back

Trzymamy kciuki za Bartosza

Realizacja Projektu „Nowe Perspektywy 2” zakończyła się w jednostce OHP w Puławach w czerwcu 2014 roku. Była to druga edycja ogólnopolskiego przedsięwzięcia realizowanego przez Ochotnicze Hufce Pracy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Grupa projektowa w Puławach liczyła 10 osób.

Teraz przyszedł czas na podsumowania i refleksje. Młodzież biorąca udział w projekcie do dzisiaj odwiedza naszą jednostkę. Dla kadry hufca są to bardzo miłe chwile. Oprócz poczucia dobrze wykonanej pracy, udało się nawiązać z uczestnikam projektu pozytywne relacje i stworzyć atmosferę zaufania. Dla wychowawcy - opiekuna grupy to duże wyróżnienie, satysfakcja i mobilizacja do dalszych działań na rzecz młodzieży, niesienia wsparcia i pomocy, której od nas oczekuje.
  
Jedną z osób, która brała udział w projekcie Nowe Perspektywy 2 jest Bartosz. Trafił do naszej jednostki w Puławach za namową swojej mamy. W zasadzie, to mama przyprowadziła go do nas z nadzieją, że będziemy mogli, jako instytucja, pomóc jej synowi, mimo tego, że był już wtedy osobą pełnoletnią. Bartosz trafili do nas w okresie rekrutacji do projektu. Został z nim zapoznany. Jako kandydat spełniał wszystkie wymagania, dlatego zdecydował się na udział w przedsięwzięciu.

Podczas trwania poszczególnych zajęć projektu wyróżniał się na tle grupy przede wszystkim poziomem wiedzy. Jego otwartość i łatwość nawiązywania kontaktów umożliwiły mu szybkie odnalezienie się w nowej grupie. Aż trudno uwierzyć, że chłopak z takimi możliwościami porzucił naukę w liceum. Bartosz miał 100% frekwencję na zajęciach. Jako uczestnik projektu uzyskał wiedzę dotyczącą rynku pracy, umiejętność poruszania się po nim, zdobywania informacji, sposobów poszukiwania pracy i prezentowania się podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Uzyskał kwalifikacje, jako operator koparko-ładowarki i zdał kurs na prawo jazdy kat. B. Wielostronne wsparcie, jakie uzyskał w trakcie zajęć pokazało mu wiele dróg i możliwości, jakie są jeszcze przed min. Po zakończeniu projektu, aby się usamodzielnić, Bartosz bardzo szybko zaczął realizować wyznaczony sobie kierunek działań.

Na efekty nie trzeba było długo czekać. Dzięki uzyskanym kwalifikacjom, podjął pracę w firmie stabilnie funkcjonującej na naszym rynku. Daje mu to pewność ciągłości zatrudnienia. Bartosz jest bardzo zadowolony z pracy, również pod względem finansowym. W ciągu minionego roku urodziło mu się dziecko. Dzięki pracy może zapewnić sobie i swojej rodzinie byt. W przyszłości Bartosz zamierza podjąć naukę w szkole zaocznej, aby uzyskać wykształcenie ponadgimnazjalne. Podczas jednego ze spotkań z nami w hufcu powiedział, że jeszcze rok temu stał na wielkim zakręcie swojego życia. Bez perspektyw, bez szans, bez wizji na przyszłość i wiary we własne możliwości. Przez ten rok osiągnął bardzo dużo. Nie przypuszczał, że jego życie może się aż tak zmienić. W tej chwili patrzy w przyszłość z optymizmem. Ma plany, wyznacza sobie nowe cele i dąży do ich realizacji.

Historia Bartka napawa optymizmem. Jest potwierdzeniem tego, że w życiu można osiągnąć bardzo wiele dzięki własnej pracy, determinacji oraz chęci skorzystania z pomocy innych ludzi.
 
Autor: Edyta Niedziółka

Źródło: opracowanie własne


Web Content Display Web Content Display