Asset Publisher Asset Publisher

Back

Warsztaty aktywizacji zawodowej z odbywającymi służbę wojskową w Koszalinie

Trzydziestoosobowa grupa żołnierzy z Centrum Szkolenia Sił Powietrznych (CSSP) w Koszalinie uczestniczyła w cyklu zajęć warsztatowych z zakresu aktywizacji zawodowej.

Zajęcia prowadzone były przez doradczynie zawodowe – Mariannę Różycką oraz Kamilę Gołębiowską  z Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej w Koszalinie. Główną ideą spotkań było zwiększenie u uczestników zajęć skuteczności w poszukiwaniu pracy.

Cykl spotkań z odbywającymi służbę wojskową został podzielony na 5 bloków tematycznych, a mianowicie:

  • Blok I - Zajęcia integracyjne służące budowaniu zespołu,
  • Blok II - Bilans umiejętności, możliwości i wartości,
  • Blok III - Rynek pracy oraz sposoby poszukiwania pracy,
  • Blok IV - Dokumenty aplikacyjne oraz rozmowa kwalifikacyjna,
  • Blok V - Własna firma.

Każdy z uczestników, który po odbyciu służby wojskowej zamierza podjąć pracę, otrzymał wiedzę, wsparcie i informacje pomagające w znalezieniu zatrudnienia. Doradczynie zawodowe, przeprowadzając zajęcia z żołnierzami, zwracały uwagę na planowanie działań, które w przyszłości pozwolą na większą aktywność i samodzielność w działaniu.  Podczas zajęć realizowana była tematyka uwzględniająca potrzeby jej  uczestników. W odpowiedzi na zapotrzebowanie słuchaczy, podjęta została m.in. tematyka zakładania własnej firmy za granicą i elementy prawa pracy.

Zakładamy, że zajęcia warsztatowe pozwolą żołnierzom określić swoje umiejętności i mocne strony oraz dopasować je do ofert dostępnych na rynku pracy. Ponadto, osobom planującym rozpoczęcie działalności gospodarczej, pozwolą na określenie własnego potencjału i zwiększenie przedsiębiorczość.

Uczestnicy warsztatów wykazali dużą aktywność i motywację w działaniu oraz chętnie dzielili się doświadczeniami, zdobytymi w poprzednio wykonywanej pracy. Większość odbywających służbę wojskową ma zagwarantowany przez pracodawcę powrót do wcześniej wykonywanego zawodu. Ponadto spora grupa żołnierzy jest zainteresowana podnoszeniem kwalifikacji zawodowych i w przyszłości planuje założyć własną działalność gospodarczą. Spośród całej grupy odbiorców tylko jedna osoba zamierza wyjechać do pracy za granicę.

Warsztaty zakończyły się uroczystym wręczeniem zaświadczeń. O dużym zainteresowaniu naszą ofertą szkoleniową świadczy fakt, iż w zajęciach uczestniczyło jednorazowo trzydzieści osób, choć pierwotne założenia wskazywały na piętnastoosobową grupę odbiorców.

Autorzy:
Kamila Gołębiowska – doradca zawodowy w MCIZ w Koszalinie
Marianna Różycka – doradca zawodowy w MCIZ w Koszalinie


Web Content Display Web Content Display