Asset Publisher Asset Publisher

Back

Warsztaty aktywizujące w Żaganiu

W Młodzieżowym Centrum Kariery w Żaganiu zakończył się cykl warsztatów aktywizujących. Uczestnikami zajęć były osoby bezrobotne do 25 roku z terenu powiatu.

Warsztaty służyły wyposażeniu uczestników w wiedzę na temat własnego potencjału, nabyciu praktycznych umiejętności pisania dokumentów aplikacyjnych. Młodzi ludzie odkrywali swoje umiejętności, możliwości, predyspozycje, zainteresowania oraz mocne i słabe strony. Odpowiadali sobie na pytania: Co potrafię dobrze robić? Jakie cechy mi to umożliwiają? Na jakim stanowisku mogę podjąć pracę? Jak skutecznie wyznaczać cele zawodowe?

Omówiono znaczenie umiejętności „miękkich" dla poszukiwania i utrzymania zatrudnienia. Uczestnicy poznali zasady skutecznej autoprezentacji. Dzięki metodzie aktywizującej zastosowanej podczas warsztatów mieli możliwość doświadczenia emocji, jakie mogą im towarzyszyć podczas bezpośredniej rozmowy z pracodawcą i w przyszłości lepiej się do niej przygotować.


Zdjęcie: Uczestnicy dokonują bilansu swoich umiejętności przydatnych w poszukiwaniu zatrudnienia.


Web Content Display Web Content Display