Asset Publisher Asset Publisher

Back

Warsztaty aktywnego poszukiwania pracy w Wągrowcu

Grupa młodzieży z Wągrowca rozpoczęła kolejną ścieżkę wsparcia w ramach projektu „Gwarancje dla młodzieży – Równi na rynku pracy" współfinansowanego ze środków EFS. Przed uczestnikami 20 godzin warsztatów aktywnego poszukiwania pracy. W trakcie zajęć młodzi ludzie będą mogli zapoznać się z sytuacją na rynku pracy, wymogami pracodawców wobec potencjalnych pracowników.

Aby dobrze wypaść przed nowym pracodawcą należy między innymi złożyć dokumenty aplikacyjne. Napisanie CV i listu motywacyjnego to pierwszy krok w procesie rekrutacji. Wymaga użycia odpowiedniej formy, zwrotów, właściwej czcionki, całej grafiki dokumentów. Po przebrnięciu I etapu, czeka nas rozmowa kwalifikacyjna, na której nasze zachowanie może decydować o przyjęciu do pracy. Umiejętność stosowania zwrotów grzecznościowych oraz mowa ciała jest zagadnieniem trenowanym w czasie warsztatów. Niektórym przychodzi to z trudem, ale po to ćwiczymy, aby przed pracodawcą pokazać się z jak najlepszej strony.
Każdy z uczestników będzie mógł również przeanalizować swoją indywidualną sytuację zawodową i przygotować się do skuteczniejszego działania w zakresie poszukiwania pracy.
Warsztaty pozwolą młodym ludziom nabyć umiejętności niezbędne do aktywnego poszukiwania zatrudnienia. Szczególne znaczenie odgrywa bowiem znajomość swoich mocnych i słabych stron, profesjonalne przygotowanie dokumentów aplikacyjnych, umiejętność autoprezentacji podczas rozmowy kwalifikacyjnej, znajomość zasad komunikacji werbalnej i niewerbalnej podczas rozmowy kwalifikacyjnej.
Zajęcia prowadzone są w formie ćwiczeń oraz prezentacji.

Autor: Paulina Jurgowiak


Web Content Display Web Content Display