Asset Publisher Asset Publisher

Back

Warsztaty wysokich lotów

  Ideę pracy zespołowej bazującej na efekcie synergii, czyli fakcie, iż efekt pracy kilku ściśle współpracujących ze sobą osób jest większy, niż suma efektów wytworzonych przez każdą z nich w sytuacji, gdyby działały osobno. Wspomniane założenia przybliżyły uczestnikom żarskiego Hufca Pracy w arsztaty, które odbyły w styczniu b.r. Poprowadzili je Karolina Skoczylas i Piotr Sys, doradcy zawodowi z Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej w Zielonej Górze.

Zajęcia miały na celu kreowanie poczucia przynależności do grupy oraz wdrażanie do współodpowiedzialności. We współczesnym świecie współpraca w grupie odgrywa wielką rolę, szczególnie ważna jest w pracy zawodowej, gdzie każde stanowisko pracy wiąże się z jasno wyznaczonymi zadaniami. Wypełnianie ich wymaga dobrego przygotowania oraz stałej i sprawnej komunikacji między współpracownikami, co w dużej mierze wpływa na osiągnięcie sukcesu zawodowego. Uczniowie poprzez ćwiczenia kształtowali elementy wzajemnej komunikacji, podziału ról  i odpowiedzialności. Uczestnicy spotkania podzieleni na dwie grupy mieli za zadanie wyprodukowanie i sprzedanie papierowych samolotów. W ten sposób symulacyjnie powstały dwa konkurencyjne przedsiębiorstwa, które miały za zadanie funkcjonować w warunkach zbliżonych do gospodarki wolnorynkowej. Młodzież wykazała się pomysłowością, przedsiębiorczością i umiejętnością strategicznego planowania. 

Praca w grupach polegała na omówieniu celów związanych z przedsięwzięciem i dokonaniu podziału zadań. Ważnym etapem w wykonaniu zadania było podejmowanie decyzji związanych z wirtualnym zakupem materiałów, modeli samolotów, przeprowadzenie lotów próbnych, promocję i ich sprzedaż kontrahentom. Warunki, które musiały spełniać samoloty przeznaczone do sprzedaży były mocno wyśrubowane, jednak uczestnicy warsztatu doskonale wykonali swoje zadania, wykorzystując wspomniany na wstępie efekt synergii. Potwierdzeniem jest zysk, który osiągnęły oba zespoły – wielokrotnie przewyższający zainwestowane środki.


Web Content Display Web Content Display