Asset Publisher Asset Publisher

Back

Warsztaty z doradcą zawodowym w Słubicach

Jednym z głównych zadań hufców pracy jest przygotowanie zawodowe ich uczestników i tym samym ułatwienie młodzieży startu w dorosłe życie. Karda Hufca Pracy w Słubicach zorganizowała dla swoich podopiecznych serię spotkań z panią Agnieszką Zwierzchaczewską - doradcą zawodowym w Młodzieżowym Centrum Kariery w Słubicach.

W cyklu zajęć warsztatowych udział wezmą uczestnicy wszystkich trzech klas gimnazjalnych. Jak dotąd w czasie spotkań prelegentka opowiedziała młodzieży o celach oraz założeniach realizowanych w MCK, poprowadziła warsztaty integracyjne, przybliżyła specyfikę rynku pracy oraz przeprowadziła testy osobowościowe pod kątem predyspozycji do wykonywania określonej pracy.

Młodzież z dużym zainteresowaniem oraz zaangażowaniem uczestniczyła w zajęciach.

 

Zdjęcie: Doradca zawodowy w czasie spotkania z uczestnikami


Web Content Display Web Content Display