Asset Publisher Asset Publisher

Back

Własna działalność gospodarcza alternatywą na bezrobocie

W powiecie parczewskim na koniec września 2014 roku zarejestrowanych było 361 osób do 25 roku życia. Doradca zawodowy z MCK OHP Parczew, który współpracuje z tymi osobami zorientował się, że pewną alternatywą dla nich jest założenie własnej firmy.

Analiza prowadzona przez Global Entrepreneurship Monitor wskazuje, że w Polsce poprawił się klimat postrzegania przedsiębiorczości, jako dobrej ścieżki kariery. Aż 16% badanych, jako motyw podejmowania działalności gospodarczej wskazuje brak lepszych rozwiązań, brak pracy, bezrobocie.

W odczuciu młodego człowieka założenie własnej działalności to sukces zawodowy. Wielu z nich podejmowała próby znalezienia pracy, niestety z negatywnym skutkiem. Dlatego chcieliby założyć własną firmę taką jak: salon fryzjerski, usługi elektryczne, usługi gastronomiczne, warsztaty samochodowe, firmy przewozowe.

Analizując lokalną sytuację społeczną i gospodarczą a także możliwości pozyskiwania jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej, podjęliśmy decyzję o przeprowadzeniu cyklu szkoleń z grupy tzw. kompetencji miękkich.

Szkolenie: „ABC przedsiębiorczości – jak założyć działalność gospodarczą"

Udział w szkoleniu pozwoli młodemu człowiekowi zwiększyć swoje kompetencje  dotyczące prowadzenia własnej firmy. W czasie kursu jego uczestnik pozna: procedurę tzw. „jednego okienka", zasady rejestrowania działalności w Krajowym Rejestrze Sądowym, sporządzanie  wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej CEIDG-1, obowiązujące formy opodatkowania podatkiem dochodowym, podstawowe cechy podatku VAT (powszechność, wielofazowość, opodatkowanie obrotu netto, potrącalność podatku). Oprócz wyżej opisanego szkolenia, w MCK OHP w Parczewie prowadzimy doradztwo dotyczące sposobu pozyskania kapitału początkowego niezbędnego do rozkręcenia własnej firmy. O dotacje można starać się z ramienia: Urzędu Pracy - dla bezrobotnych zarejestrowanych w UP, Funduszu PEFRON - osoby posiadające zaświadczenie o niepełnosprawności i zarejestrowane w PUP, Funduszy Europejskich - np. w ramach działania 6.2 „Wspieranie oraz promocja przedsiębiorczości i samo zatrudnienia".

Prowadzenie własnej działalności gospodarczej dla niektórych okaże się sukcesem dla innych zaś koniecznością wynikającą z sytuacji na rynku pracy. Wiedza zdobyta na szkoleniu nie tylko ułatwi założenie i prowadzenie działalności gospodarczej, ale będzie dodatkowym atutem w poszukiwaniu pracy,  pracodawcy często potrzebują pracowników z wiedzą na temat przedsiębiorczości na różnych stanowiskach pracy. Obojętnie, czy będą pracować na rzecz pracodawcy, czy założą własną firmę - inwestycja w zwiększenie kompetencji zawsze się opłaca. Kompetencje miękkie zaczynają odgrywać coraz większą rolę na rynku pracy i w życiu zawodowym. Są tak samo istotne jak wykształcenie czy doświadczenie zawodowe.

Autor: Teresa Hołubowicz MCK OHP Parczew

Źródło:

Przedsiębiorczość w Polsce w świetle badań Global Entrepreneurship Monitor, Grzegorz Gołębiowski, Studia BAS Nr 1(37)2014

Sprawozdanie o rynku pracy wrzesień 2014-Powiatowy Urząd Pracy w Parczewie


Web Content Display Web Content Display