Asset Publisher Asset Publisher

Back

Własna firma- moja alternatywa na brak zatrudnienia

Jeśli wykształciłeś się w zawodzie jesteś w pewnym sensie wygranym na rynku pracy. Nie musisz czekać na oferty pracy i szukać pracodawcy. Możesz być sam dla siebie i innych szefem – pomyśl o założeniu własnej działalności gospodarczej.

Mało dynamiczna sytuacja na lokalnym rynku i brak ofert pracy dla młodych ludzi powoduje, że osoby bezrobotne stają przed koniecznością wyboru bardziej aktywnych form poszukiwania zatrudnienia.  Coraz częściej decydują się na  pracę na własny rachunek, zakładając własną działalność gospodarczą.

Sytuacja finansowa młodych bezrobotnych nie zawsze pozwala wystartować z własnym biznesem. Alternatywą jest możliwość pozyskania finansów, wnioskując o dofinansowanie w Powiatowych Urzędach Pracy. Jednym z warunków, które należy spełnić, aby starać się o wolne środki jest zarejestrowanie się jako osoba bezrobotna we właściwym ze względu na miejsce zamieszkania Powiatowym Urzędzie Pracy.

Wychodząc naprzeciw rosnącemu zainteresowaniu osób bezrobotnych zakładaniem własnej działalności gospodarczej, zachodzi konieczność inicjowania spotkań, dotyczących: zakładania własnej działalności gospodarczej, źródeł pozyskiwania finansowania oraz prawnych aspektów działania firmy, opracowywania i sporządzania biznes planu jak i efektywnej budowy  marki firmy, umiejętności wzbudzania motywacji do funkcjonowania w zespole, podejmowania suwerennych decyzji, dotyczących wyboru celu i form działalności.

Wnioskując o dotację należy podjąć ku temu pewne kroki, a mianowicie dokonać analizy rynku, czyli sprawdzić konkurencyjność naszego przedsięwzięcia, zapotrzebowanie na nasze produkty lub usługi, a także lokalizację i możliwości finansowe. Należy również dokonać analizy odbiorców i możliwych kontrahentów bądź zleceniodawców.

Wniosek musi być rzetelnie sporządzony, ponieważ środki przyznawane przez Powiatowe Urzędy Pracy są limitowane – ze wszystkich złożonych wniosków komisja aprobuje kilkanaście najlepszych pod względem merytorycznym. Dlatego przed przystąpieniem do wypełniania wniosku warto skorzystać, z porad doradcy lub lidera Klubu Pracy. Aby dotacja była udzielona bezzwrotnie musi być spełniony jeden podstawowy warunek – firma musi prosperować min. rok, oraz systematycznie muszą być opłacane składki na ubezpieczenie społeczne.

Autor: Aneta Tkacz – lider Klubu Pracy w Nowej Soli

 


Web Content Display Web Content Display