Asset Publisher Asset Publisher

Back

Wolontariat = doświadczenie zawodowe i rozwój osobisty

Praca daje nam nie tylko niezależność materialną, ale także możliwość samorealizacji i poczucie, że jest się potrzebnym. Dobrze byłoby gdybyś zaczął pracować jako wolontariusz jeszcze w szkole. Pracując jako wolontariusz, nie otrzymasz wynagrodzenia za swoją pracę i poświęcony czas wolny ale zyskasz doświadczenie, nowe znajomości i umiejętności a także wdzięczność i szacunek innych ludzi.

 Wolontariat daje możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego i łagodnego wejścia na rynek pracy. Pracując jako wolontariusz zdobędziesz umiejętność pracy w grupie, poznasz siebie i swoje predyspozycje, a także zdobędziesz nowe umiejętności praktyczne.

Jako wolontariusz będziesz mógł pomóc innym, a to świetny pomysł na ciekawe spędzenie wolnego czasu. Jest to dobry trening przed podjęciem pracy zarobkowej, i dzięki niemu swojemu przyszłemu pracodawcy będziesz mógł zaoferować doświadczenie a także pokazać, że praca dla Ciebie to coś więcej niż tylko źródło pieniędzy.Jeśli organizacja lub instytucja, w której pracujesz jako wolontariusz, będzie zadowolona z Twojej pracy możliwe, że zaproponuje Ci podjęcie stałej pracy lub będziesz preferencyjnie traktowany w przyszłości starając się o etat w tym miejscu.

Pamiętaj o możliwości uzyskania referencji po odbyciu praktyk, stażu czy wolontariacie – taka opinia sprawia, że jako kandydat w kolejnym miejscu pracy jesteś bardziej wiarygodny. Takie referencje to zaświadczenie potwierdzające, że nabyłeś konkretne umiejętności zawodowe i sprawdziłeś się jako kompetentny pracownik.

Jako wolontariusz możesz pracować zarówno w Polsce, jak i zagranicą. Masz możliwość pracować przy organizacji prestiżowych imprez a także pomagać potrzebującym. Ta praca to też możliwość zwiedzania i poznawania innych krajów i kultur.

Wolontariat to nie tylko praca ale także szansa dla Ciebie.

Decydując się na taką formę zawodowej aktywizacji obowiązywać Cię będzie - Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Jest ona kompleksowym aktem prawnym ujmującym w ramy działalność organizacji pozarządowych i wolontariuszy. Ustawa reguluje zakres i formy aktywności wolontariuszy oraz tryb ich zaangażowania. Organizacja, w której pracuje wolontariusz, ma obowiązek poinformować wolontariusza o przysługujących mu prawach i ciążących na nim obowiązkach oraz zapewnić dostęp do tych informacji.

Szczegółowe obowiązki korzystającego ze wsparcia wolontariuszy zawarte są w art. 45 i 46 ustawy. Pracodawca musi m.in.:

- informować wolontariusza o ryzyku dla zdrowia i bezpieczeństwa, związanym z wykonywanymi świadczeniami oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami,

- zapewnić wolontariuszowi, na dotyczących pracowników zasadach określonych w odrębnych przepisach, bezpieczne i higieniczne warunki wykonywania przez niego świadczeń, w tym - w zależności od rodzaju świadczeń i zagrożeń związanych z ich wykonywaniem.

Wolontariuszowi mogą przysługiwać świadczenia zdrowotne na zasadach przewidzianych w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym - składka zdrowotna, na podstawie odrębnych przepisów, wolontariuszowi przysługuje zaopatrzenie z tytułu wypadku przy wykonywaniu świadczeń - składka wypadkowa.

To oczywiście tylko niektóre zasady zawarte w Ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Gdzie możesz znaleźć więcej informacji na temat wolontariatu?

Najłatwiej zgłosić się do Centrum Wolontariatu http://www.polites.org.pl/

Centra Wolontariatu pośredniczą między zainteresowanymi wolontariatem a organizacjami poszukującymi wolontariuszy. Jeśli w pobliżu twojego miejsca zamieszkania nie ma Centrum Wolontariatu lub nie ma interesującej Cię oferty to szukaj w gazetach, na tablicach ogłoszeń, w Internecie lub skontaktuj się z nami pod adresem:

http://www.zachodniopomorska.ohp.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-115

Możesz także zapytać znajomych, rodzinę, pracownika samorządu lokalnego lub pomocy społecznej, księdza, doradcę zawodowego z Młodzieżowego Centrum Kariery lub pośrednika pracy z Punktu Pośrednictwa Pracy w Twoim mieście. Właśnie w taki sposób przyszli wolontariusze dowiadują się więcej o organizacjach i ofertach wolontariatu.

Jeśli jesteś już zdecydowałeś się na jakąś organizację lub ofertę wolontariatu, możesz skontaktować się z nią telefonicznie, poprzez pocztę elektroniczną lub osobiście dowiedzieć się o możliwości pracy.

Autor:doradca zawodowy MCK Wałcz – Anna Pająk

Źródło:

- http://www.zachodniopomorska.ohp.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-115

-http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20030960873


Web Content Display Web Content Display