Asset Publisher Asset Publisher

Back

Wymiana dobrych praktyk w Bramsche

10 października br. zakończyła się kilkudniowa wizyta studyjna w gminie Bramsche, zorganizowany w ramach projektu „Razem do celu". Polska delegacja składała się z 10-osób m.in. przedstawicieli władz Biskupca, doradcy zawodowego Młodzieżowego Centrum Kariery OHP w Biskupcu, MOPS, lokalnych przedsiębiorców, a także animatorów i pracowników Urzędu Gminy Biskupiec.

Wizyta miała na celu wymianę doświadczeń i dobrych praktyk w ramach projektu a także stworzenie pilotażowego programu pośrednictwa i poradnictwa i wypracowanie polsko-niemieckiego modelu współpracy w powyższym zakresie. Przedstawiciel gminy Bramsche zaprezentowali niemiecki system pomocy społecznej i szkolnictwa. Odbyły się także wzorem majowych spotkań w Biskupcu spotkania grup roboczych, które były miejscem do rozmów na najbardziej interesujące delegację tematy.

W programie wizyty odbyły się również spotkania z lokalnymi, niemiecki przedsiębiorcami, wizyta w ośrodku dla osób niepełnosprawnych połączona ze zwiedzaniem Warsztatów Aktywności Zawodowej. Delegaci poznali też warunki szkolenia zawodowego młodych ludzi w zawodzie: fryzjerka, mechatronik, stolarz, hydraulik, cieśla konstrukcji dachowych. Odwiedzono miejsca pracy, w których zatrudniani są ludzie długotrwale bezrobotni. Po powrocie wszyscy uczestnicy wizyty studyjnej zgodnie stwierdzili, że wrócili pełni nowych doświadczeń i ciekawych pomysłów. Mają także nadzieje, że uda się przejąć pewne elementy systemu niemieckiego i wdrążyć go na gruncie polskim.

Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Olsztynie

Autor: Sandra Gołota – doradca zawodowy
Autor zdjęć: Dariusz Marchlewski animator projektu „Razem do Celu"

1.WAMA_Wymiana dobrych praktyk –konferencja w ratuszu w Bramshe

 


Web Content Display Web Content Display