Asset Publisher Asset Publisher

Back

Your First EURES Job – Twoja pierwsza praca z EURES

Twoja pierwsza praca z EURES to program mobilności zatrudnienia, mający na celu pomoc młodym Europejczykom w znalezieniu pracy lub odbyciu stażu w krajach Unii Europejskiej.

Co to jest EURES?

Komisja Europejska w ramach programu realizowanego na lata 2015-2017, pragnie wesprzeć finansowo osoby młode, w związku z wyjazdem w celu zatrudnienia/odbycia stażu w innym kraju członkowskim Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego (UE/EOG). Program obejmuje wsparciem także pracodawców, zatrudniających młodych obywateli państw UE/EOG. Wsparcie finansowe realizowane jest w ramach sieci EURES, funkcjonującej pod przewodnictwem Komisji Europejskiej. W ramach sieci EURES Europejskie pośrednictwo pracy wspiera pośrednictwo pracy na terenie EU/ EOG na rzecz poszukujących pracy, oraz pracodawców wraz z doradztwem z zakresu mobilności oraz warunków życia i pracy w UE.

Jak zacząć?

Aby skorzystać z możliwości jakie daje program, najpierw należy poszukać miejsca pracy zagranicą korzystając z usług EURES, kontaktując się z Doradcą EURES lub bezpośrednio przeglądając bazę ofert pracy na portalu EURES, gdzie dostępne są oferty ze wszystkich krajów Unii Europejskiej EOG. Jeśli dodasz swoje CV do serwisu EURES – zarejestrowani pracodawcy mogą skontaktować się z Tobą bezpośrednio. Możesz skontaktować się również z którymkolwiek z krajów w ramach konsorcjum „Your First EURES Job” – realizatorami projektu, aby uzyskać więcej informacje na temat projektu i aktualnych możliwości zatrudnienia w wskazanym kraju.

Działaniem obowiązkowym jest ścisła współpraca i kontakt z EURES w celu ubiegania się o udział projekcie. Projekt wspiera europejską mobilność zawodową i zrównoważoną rekrutację oferując uczciwe warunki zatrudnienia. Projekt „Your First EURES Job” nie może wspierać zatrudnienia w przedsiębiorstwach o wysokim ryzyku braku możliwości kontynuacji zatrudnienia po zakończeniu projektu lub w przypadkach kiedy istnieje większa liczba dni pracy nieodpłatnej w okresie próbnym lub szkoleniowym - przed podjęciem zatrudnienia lub prace, które opierając się płacowo tylko o prowizję bez stałego wynagrodzenia.

Należy pamiętać, że projekt może nie zabezpieczać wsparcia dla osób poszukujących pracy w celu odbycia rozmów rekrutacyjnych lub świadczenia pracy w zakresie sprzedaży i telemarketingu w ramach wsparcia działalności sektora callcenter. Odnosi się to także sytuacji, gdy pracodawcy działający w tej branży poszukują wsparcia w ramach projektu. Doświadczenie pokazuje, że wsparcie dla miejsc pracy w tym sektorze nie jest kompatybilne z podstawowym celem projektu, jakim jest wspieranie zrównoważonego zatrudnienia i mobilności w Europie poprzez rekrutacje.

Czas wdrożenia usług oferowanych w ramach projektu trwa od 3-6 tygodni.

Rozmowa kwalifikacyjna

Dzięki swojej pierwszej pracy EURES można ubiegać się o wsparcie finansowe na rozmowę kwalifikacyjną w innym kraju UE EOG, jeżeli zostaniesz zaproszony przez pracodawcę.

Warunki uczestnictwa

 1. Wiek 18-35 lat.
 2. Obywatelstwo jednego z krajów UE EOG.
 3. Legalna rezydentura w jednym z krajów UE i ubieganie się o pracę w innym kraju UE EOG.
 4. Ubieganie się o pierwsze wsparcie finansowe należy uskuteczniać przed terminem rozmowy kwalifikacyjnej, działania tego nie można stosować wstecz.
 5. Okres pracy świadczonej musi trwać co najmniej 6 miesięcy.
 6. Godziny pracy muszą wynosić co najmniej 50 % normalnego tygodnia pracy.
 7. Uczestnik nie otrzymuje wsparcia w przypadku procesów rekrutacyjnych innych niż zostały one określone z EURES, jak również w przypadku uczestnictwa w innym projekcie lub programie mobilności.
 8. Należy pamiętać, że uczestnik jest zobowiązany do zwrotu kosztów poniesionych na niego przez program m.in.: podróż, wywiad, inne - jeśli nie są one należycie umotywowane i zgodne z warunkami uczestnictwa.

Warunki formalne uczestnictwa

Przystępując do projektu należy wypełnić wniosek, wydrukować i podpisać - następnie dołączyć dokument od pracodawcy potwierdzającego zaproszenie na rozmowę kwalifikacyjną. Wskazanym jest również sporządzić następujące kopie dokumentów: paszport, bilety z podróży, rezerwacji, dokumenty potwierdzające kwalifikacje: dyplom lub CV, dokument potwierdzający wolne miejsc pracy w wskazanej firmie; stanowiący oświadczenie pracodawcy. Po zakończeniu rozmowy rekrutacyjnej – należy przesłać do kadry EURES obsługującej program potwierdzenie Twojej obecności, w którym pracodawca również potwierdza swoją obecność. Wniosek musi zostać złożony do biura programu YFEJ najpóźniej  dzień wcześniej przed realizacją rozmowy rekrutacyjnej. Koordynatorzy projektu weryfikują wszystkie informacje podane przez poszukujących pracy i pracodawców.

Otrzymałeś ofertę pracy – co dalej ?

Możesz ubiegać się o wsparcie finansowe, jeśli chcesz przeprowadzić się do innego kraju UE EOG – będących realizatorami programu YFEJ aby rozpocząć nową pracę. Wsparcie obejmuje pokrycie kosztów podróży i zakwaterowania tymczasowego podczas pierwszego pobytu w wskazanym kraju UE. Nie można ubiegać się i pobierać ten sam rodzaj wsparcia zarówno od pracodawcy oraz w ramach wsparcia oferowanego przez projekt. Jest jednak możliwe, aby nie korzystać ze wsparcia projektowego, akceptując wsparcie ze strony swojego nowego pracodawcy, a następnie ubiegać się o inne wsparcie oferowane w ramach projektu.

Biuro koordynacji projektu YFEJ – wnioskuje do  pracodawcy o przedłożenie informacji dotyczącej potwierdzenia zatrudnienia, nie później niż 4 tygodnie po pierwszym dniu świadczenia Twojej pracy, na rzecz pracodawcy. Projekt nie przewiduje możliwości udzielania żadnej pomocy finansowej, dopóki nie otrzymał potwierdzenia zatrudnienia od pracodawcy.

Wniosek dotyczący wsparcia w ramach projektu musi zostać złożony do biura koordynacji YFEJ najpóźniej na dzień przed rozpoczęciem pracy. Projekt będzie weryfikować wszystkie informacje podane przez poszukujących pracy i pracodawców.

Możesz być również uprawniony do otrzymania dodatkowego wsparcia finansowego, aby wesprzeć inne koszty niezbędne m.in. koszty dojazdu do pracy, w sposób taki sam jak został on określony poniżej. Wsparcie finansowe jest świadczone na podstawie zwrotu rzeczywistych kosztów i musi w każdym wypadku być należycie umotywowane i zatwierdzone przez biuro koordynacji, zanim zostaną one zaakceptowane. Warunkiem jest fakt, że obecny pracodawca, inny projekt lub organ jeszcze nie pokrywał tych kosztów. W przypadku wnioskowania należy pamiętać, że każdorazowo zawsze należy załączyć kopię paszportu, dowodu osobistego.

Program „Twoja Pierwsza Praca z EURES-em” określa indywidualną ocenę wniosków aplikacyjnych, od oceny i określonych decyzji nie można się odwołać.

Uznawanie kwalifikacji

Jeśli udało Ci się już znaleźć pracę w innym kraju UE EOG i posiadasz określone kwalifikacje zawodowe (kwalifikacyjne kursy zawodowe, uprawnienia do wykonywania zawodu, dyplomy ukończenia studiów i inne…) uznawane w nowym kraju pracy, możesz ubiegać się o wsparcie finansowe na pokrycie kosztów poniesionych w skutek uznania kwalifikacji zawodowych. Należy pamiętać, że aplikacja musi zostać zatwierdzona przez EURES przed rozpoczęciem postępowania, które składa się z następujących czynności względem dokumentów do przedłożenia: uwierzytelnionych kopii dokumentów i/lub tłumaczeń postępowań administracyjnych, nadzorowanych praktyk, staży i/lub testy umiejętności, egzaminy potwierdzające nabyte umiejętności etc.

Kurs językowy

Jeśli posiadasz propozycję pracy w innym kraju UE EOG – realizującym program, oraz wykazujesz potrzebę uczestniczenia w kursie językowym w celu wsparcia i adaptacji na nowym miejscu pracy, możesz być uprawniony do ubiegania się o wsparcie. Należy pamiętać, że biuro koordynacji projektu musi przyjąć zgłoszenia przed rozpoczęciem kursu. Roszczenie o zwrot kosztów rzeczywistych zadeklarowanych należy złożyć po zakończeniu kursu, oraz dokumenty takie jak zaświadczenia z odbycia kursu.

Dodatek uzupełniający relokację

W ramach programu możesz zakwalifikować się do dodatkowego zasiłku relokacyjnego. Wsparcie wskazane jest dla osób przypadku braku środków prywatnych niezbędnych do pokrycia kosztów relokacyjnych  w związku z faktem, że posiadają trudną sytuację socjalno-społeczną lub pochodzą
z obszaru trudnego gospodarczo lub ze wskazaniem trudności ekonomicznych. Dodatek uzupełniający może być świadczony na pokrycie przewozu wózka inwalidzkiego lub koszt przejazdu wraz z niezbędnymi rzeczami prywatnymi, jak również innych  uzasadnionych przypadkach. Dodatek powinien pomóc poradzić sobie z kosztami nadzwyczajnymi bezpośrednio przed lub po przeniesieniu się do innego kraju UE EOG.

Opracowanie:
Hubert Podgóny, Specjalista ds. programów europejskich i współpracy międzynarodowej, Doradca EURES

Przydatne materiały do pobrania oraz strony internetowe

1.    YFEJ DLA POSZUKUJĄCYCH PRACY:

 • Aby wyszukać ofertę stażu lub praktyki zawodowej, mającej charakter zatrudnienia, należy zarejestrować się na platformie internetowej programu: http://yourfirsteuresjob.eu/en/eujob4eu
 • Informacje w języku polskim na temat programu: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=993&langId=pl
 • Szczegółowa informacja w języku angielskim: http://www.arbetsformedlingen.se/4.306228a513d6386d3d86de7.html
 • Wsparcie doradcze przy poszukiwaniu pracy w wybranym kraju UE/EOG za pośrednictwem Europejskiego Portalu Mobilności Zawodowej EURES: https://ec.europa.eu/eures/public/pl/homepage


2.    YFEJ DLA PRACODAWCÓW:

Wsparcie doradcze przy poszukiwaniu kandydata do pracy z wybranego kraju UE/EOG za pośrednictwem Europejskiego Portalu Mobilności Zawodowej EURES: https://ec.europa.eu/eures/public/language-selection – wsparcie udzielane jest wszystkim pracodawcom z UE/EOG, niezależnie od wielkości firmy


3.    YFEJ - PRZYDATNE MATERIAŁY I INFORMACJE DO POBRANIA:

 • Dokumenty dotyczące programu znajdziesz na stronie szwedzkich publicznych służb zatrudnienia: http://www.arbetsformedlingen.se/4.306228a513d6386d3d86de7.html
 • Lista publicznych służb zatrudnienia i ich partnerów, realizujących program Twoja pierwsza praca z EURES: https://eures.praca.gov.pl/zal/informacje/YFJE-realizatorzy.pdf
 • Podręcznik programu: Twoja pierwsza praca z EURES: https://eures.praca.gov.pl/zal/informacje/YFJE-podrecznik-pl.pdf
 • Ulotka informacyjna programu Twoja pierwsza praca z EURES - pl:https://eures.praca.gov.pl/zal/informacje/YFJE-ulotka-pl.pdf

Źródło:
http://www.yourfirsteuresjob.eu/en/home
http://www.yourfirsteuresjob.eu/en/yfej_benefits_jobseekers
https://eures.praca.gov.pl
https://ec.europa.eu/eures/public/your-first-eures-job-js
http://www.arbetsformedlingen.se/Globalmeny/Other-languages/Your-first-EURES-job/Jobseeker.html
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=993&langId=pl


Web Content Display Web Content Display