Asset Publisher Asset Publisher

Back

Zajęcia aktywizacyjne Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej Koszalin w Zakładzie Karnym w Wierzchowie.

Współczesny rynek pracy zmienia się bardzo szybko i stawia przed pracownikami nowe wymagania. Aby się rozwijać muszą oni sprostać wymogom konkurencji oraz stale umacniać swoją pozycję na rynku. Stąd tez zasoby wiedzy teoretycznej oraz praktycznej przyszłych pracowników nabierają znaczenia priorytetowego. Solidna wiedza umożliwi bowiem podejmowanie prawidłowych decyzji i pozwoli zrozumieć procesy zachodzące na rynku pracy. Zdobywanie wiedzy i nowych umiejętności staje się dziś koniecznością.

Jednym ze sposobów przygotowania się do lepszego funkcjonowania na rynku pracy jest udział w warsztatach aktywizacji zawodowej. Dnia 6 czerwca 2013 roku doradczynie zawodowe Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej z Koszalina przeprowadziły zajęcia
w Zakładzie Karnym w Wierzchowie.

Samoocena uczestników drogą do osiągnięcia sukcesu na rynku pracy.

Brak wykształconych umiejętności efektywnego poszukiwania pracy to jeden z najczęściej występujących problemów adaptacyjnych, który pojawia się u osób kończących odbywanie kary pozbawienia wolności. Niska umiejętność planowania przyszłości zawodowej może doprowadzić do marginalizacji społecznej, dlatego główną ideą przeprowadzanych
w Zakładzie Karnym w Wierzchowie zajęć jest przygotowanie osadzonych do wejścia na rynek pracy.

Celem warsztatów jest umożliwienie osobom osadzonym nabycia umiejętności poszukiwania i uzyskiwania zatrudnienia. W trakcie warsztatów doradczynie zawodowe  przekazały grupie wiedzę i umiejętności niezbędne do zaplanowania rozwoju zawodowego i samozatrudnienia. Tematem przewodnim zajęć było poznanie siebie pod kątem zawodowym. Uczestnictwo w zajęciach pozwoli zmienić postawę wobec siebie i swojej sytuacji, nauczy większej aktywności i samodzielności. Podczas szkolenia beneficjenci poznali podstawowe zagadnienia dotyczące rynku pracy i mechanizmy, które nim rządzą, określili swoją sylwetkę zawodową oraz dokonali bilansu swoich mocnych i słabych stron, dopasowując swoje kwalifikacje, umiejętności oraz predyspozycje do oferty rynku pracy, nabyli wiedzę z zakresu technik i metod poszukiwania pracy. Ważnym elementem zajęć były części poświęcone rozmowie kwalifikacyjnej oraz dokumentom aplikacyjnym. W spotkaniach brało udział 12 osób. Niewielu z nich miało kwalifikacje , nabyte w ramach kursów, czy szkoleń, a co za tym idzie, prezentowali raczej niską umiejętność adaptacji do wymogów rynku pracy. Uczestnicy zajęć okazali się niezwykle aktywną grupą, zainteresowaną przedstawianą tematyką. Mamy nadzieję, ze zdobyta przez nich wiedza teoretyczna zostanie wykorzystana praktycznie na ogólnopolskim rynku pracy.

Realizując program zajęć doradczynie zawodowe korzystały z podręcznika „Klub Pracy”, zeszytów metodycznych oraz z doświadczeń zawodowych. Ponadto wykorzystano materiały multimedialne i książki z zakresu przedsiębiorczości, tematyki zakładania własnej działalności.

Autorzy: Kamila Gołębiowska, Marianna Różycka
Źródło: materiały źródłowe Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej w Koszalinie


Web Content Display Web Content Display