Asset Publisher Asset Publisher

Back

Zaplanuj swój sukces!

Skuteczne wejście na rynek pracy i dobre funkcjonowanie w sferze zawodowej oraz zdobycie pracy dającej satysfakcję i zadowolenie, to marzenie wielu młodych ludzi. Kluczem do sukcesu zawodowego jest właściwe zaplanowanie rozwoju własnej kariery zawodowej. Ważne, żeby mieć kontrolę nad swoim życiem, liczyć na siebie, na własne umiejętności i zdolności, nie tylko polegać na szczęściu czy przypadku. Dobry plan działania to już połowa sukcesu. Więc - do dzieła!

Kariera to słowo bardzo modne w ostatnich latach. Postrzegane jest jako przebieg życia zawodowego, określane jako droga zawodowa. O ludziach, którym powiodło się w sferze zawodowej, mówi się, że "zrobili karierę" i osiągnęli sukces. Trzeba pamiętać, że aby coś osiągnąć w życiu zawodowym i nie tylko, trzeba przede wszystkim liczyć na siebie i samemu zacząć kierować swoim życiem zwłaszcza w sferze zawodowej. Podjęte działania, bez względu na to, czego dotyczą, przynoszą częściej zamierzone efekty niż działania spontaniczne, nieprzemyślane i chaotyczne.

Idąc na zakupy lepiej mieć listę tego, co chce się kupić, bo w przeciwnym wypadku albo nie kupimy tego, co potrzeba, lub kupimy za dużo często przepłacają za „pseudo” okazję. Podobnie jest w przypadku kariery zawodowej. Zaplanowanie poszczególnych etapów podejmowanych działań, nadaje pewien porządek i pozwala kontrolować to, co chcemy robić.

Planowanie kariery wymaga czasu jeśli chcemy aby przyniosło nam korzyści. Planując swoje działania, mamy poczucie, że to, co nas spotyka, zależy tylko i wyłącznie od nas samych. Daje nam poczucie sprawstwa. Planując każdy krok w sferze zawodowej mamy większą świadomość własnych zdolności, atutów, umiejętności, ale też poznajemy własne ograniczenia i nie marnujemy czasu i energii na angażowanie się w działania które hamują nasz rozwój. Planowanie kolejnych etapów na ścieżce edukacyjno – zawodowej ułatwia konsekwentne podążanie wybraną drogą, realizowanie krok po kroku kolejnych celów, wyznaczanie na ich bazie nowych lub korygowanie i zmianę obranego kierunku.

W planowaniu kariery można wyróżnić poszczególne etapy działania. Na początku należy przeprowadzić autodiagnozę. Oznacza to analizę obecnej sytuacji i stanu obecnego. W tym przypadku - trzeba zdiagnozować samego siebie. Trzeba odpowiedzieć sobie na pytania: co tak naprawdę chce robić w życiu i czy mam możliwości, żeby robić właśnie to? Trzeba przeanalizować własne zainteresowania, aspiracje i ambicje. Trzeba też dokonać refleksji nad swoimi mocnymi i słabymi stronami, możliwościami i ograniczeniami oraz wyznawanym systemem wartości. Trzeba tak zaplanować swoje działania, żeby zainteresowania i pasje pokrywały się z pracą zawodową. Dobrze jest bowiem robić w życiu to, co naprawdę się lubi. Możliwe jest łączenie "przyjemnego z pożytecznym" ale tylko wtedy gdy zastanowimy się w jaki sposób można to osiągnąć. Człowiek pracuje średnio przez 40 lat swojego życia i bezsensowne jest, żeby przez tyle czasu robił to, czego nie lubi lub czegoś co go nie interesuje. Nie lubiana praca prędzej czy później staje się źródłem stresu i frustracji nawet jeśli przynosi duże korzyści finansowe.

Kolejnym etapem w planowaniu kariery edukacyjno – zawodowej jest poznanie oferty edukacyjnej. Ważny jest wybór kierunku studiów, który powinien być nie tylko zgodny z zainteresowaniami i osobowością, ale też dawać realną możliwość zdobycia zatrudnienia po jego ukończeniu. Konkurencja wśród studentów rośnie. Dotyczy to nie tylko wyników w nauce które związane są z uzyskaniem różnego rodzaju stypendiów naukowych, ale i możliwość odbycia lepszych praktyk, staży, zdobycia dobrej pracy jeszcze podczas okresu studiowania. Jak każda konkurencja ta też ma swoje dobre strony, bo szanse na rynku pracy mają te osoby, które prezentują wysoki poziom wiedzy i przygotowania do pełnienia swych obowiązków zawodowych.

Sam fakt ukończenia najbardziej nawet prestiżowego kierunku studiów na najbardziej renomowanej uczelni to za mało na znalezienie pracy. Aby zwiększyć szansę na zdobycie zatrudnienia po skończeniu studiów należy odpowiednio wcześnie podjąć takie działania, które w świadomym planowaniu kariery odgrywają znaczącą rolę. Istotne są odbyte praktyki i staże zarówno płatne jak i bezpłatne. Wybierając uczelnię należy zwrócić uwagę na to z jakimi firmami współpracuje uczelnia i gdzie jest możliwość odbycia praktyk min. staże za granicą i wymiana studentów. Fundacje czy stowarzyszenia oferują także możliwość pracy w ramach wolontariatu, takie formy pracy stanowią również źródło doświadczeń zawodowych. Odbywając praktykę czy staż w organizacji, z którą chcemy wiązać swą dalszą drogę zawodową, mamy możliwość poznania jej specyfiki, kultury, formalnych i nieformalnych zasad w niej panujących. Wykazując się wiedzą, umiejętnościami i zaangażowaniem można stworzyć sobie szansę na otrzymanie oferty stałej pracy po zakończeniu praktyki, stażu czy wolontariatu u danego pracodawcy. Jeśli nie możliwości zatrudnienia można poprosić pracodawcę o referencje po odbytych praktykach. Dobre referencje to kolejny atutem na rynku pracy.

Następny etap drogi do sukcesu to śledzenie i uwzględnianie zmian i zdobywanie informacji o trendach i prognozach na rynku pracy. Informacje dotyczące rynku pracy można znaleźć w Internecie, prasie i innych mediach. Raporty i statystyki zamieszczane na stronach urzędów pracy, ministerstwa pracy i polityki społecznej, portale branżowe i strony internetowe poświęcone gospodarce. Oczekiwania pracodawców wobec kandydatów do pracy są w dużym stopniu efektem analizy środowiska, w jakim w przyszłości firmy będą funkcjonować. O pewnych branżach mówi się jako o "przyszłościowych" i „rozwojowych”. Dotyczy to między innymi informatyki, biotechnologii, ochrony środowiska, nowoczesnych operacji finansowych, usług związanych z turystyką, spędzaniem wolnego czasu, medycyna, opieka na osobami starszymi. Ale oczekiwania pracodawców nie są związane jedynie z wiedzą, typem wykształcenia, ale także z rozwiniętymi i potencjalnymi umiejętnościami. Inne oczekiwania rynku pracy były 15 lat temu inne są teraz. Tylko aktywne śledzenie zmian na rynku pracy pozwoli na podążanie w kierunku zgodnym z oczekiwaniami pracodawców.

W planowaniu własnej ścieżki zawodowej pomóc może uczestnictwo w targach pracy, dniach kariery i innych imprezach z obszaru rynku pracy i gospodarki. Na nich pojawiają się firmy, które prezentują swoje oferty poszukując młodych, zdolnych i chcących pracować ludzi. Na targach często można spotkać przedstawicieli firm konsultingowych, pośredniczących w poszukiwaniu kandydatów do pracy. U nich można wypełnić ankietę, zostawić aplikacje i znaleźć się w bazie danych kandydatów, z której korzystają firmy poszukujące kompetentnych i odpowiednich pracowników .

Działalność w organizacjach studenckich pozwala również na rozwój i nabywanie pożądanych na rynku pracy umiejętności. Między innymi pracy zespołowej, umiejętności nawiązywania i podtrzymywania kontaktów interpersonalnych ale i samodzielności w działaniu. Nabyte umiejętności niewątpliwie przydadzą się w późniejszej pracy zawodowej.

Najważniejsze w planowaniu kariery zawodowej której celem jest sukces zawodowy to się nie poddawać, nie załamywać porażkami, ale wytrwale dążyć do założonych celów. Niepowodzenia są nieodłącznym elementem naszej drogi zawodowej ale w zaplanowanej karierze zawodowej mobilizują do wzmożonych wysiłków.


Autor: Anna Piątkowska
Źródło:
• A. Bańka: Psychologiczne doradztwo karier. Poznań 2007.
• J. Taylor, D. Hardy: Jak efektywnie poszukiwać pracy. Kraków, 2006
• E. l. Herr, S. H. Kramer: Planowanie kariery zawodowej. Warszawa 2001


Web Content Display Web Content Display