Asset Publisher Asset Publisher

Back

Zielone światło dla Opoczna


           

Centrum Integracji Społecznej „Zielone Światło”  jest placówką integracyjną, realizującą zadania
z zakresu aktywizacji środowiskowej, przeciwdziałającej bezrobociu, oraz rehabilitacji zawodowej i społecznej dla osób z orzeczeniem o niepełnosprawności, zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym młodzieży do 25 roku życia. W ramach współpracy i chęci pomocy młodzieży, odbyła się grupowa porada zawodowa pt. „Jak prawidłowo przygotować dokumenty aplikacyjne”.

Warsztaty odbyły się w lutym na terenie  Młodzieżowego Centrum Kariery OHP w Opocznie, poświęcone były prawidłowemu przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych. Pisząc życiorys zawodowy trzeba przestrzegać zasad wymaganych przy tego rodzaju dokumencie. Jest on bowiem naszą wizytówką, którą zostawiamy w zakładzie pracy, czy też wysyłamy w odpowiedzi na wyszukaną w Internecie ofertę pracy. Młodzież z Centrum Integracji Społecznej „Zielone Światło” poprzez uczestnictwo w różnego rodzaju przedsięwzięciach edukacyjnych, uczy się zachowań społecznych i ekonomicznych, przygotowując się do samodzielnego wejścia na rynek pracy.

Uczestnicy  podczas warsztatów wykazywali swoją aktywność poprzez dyskusje i dzielenie się własnymi spostrzeżeniami w omawianym temacie. Samodzielnie rozwiązywali kwestionariusz „Moja Kariera” zachęcający uczestników do refleksji na temat obszarów własnych kompetencji, motywacji do pracy i systemu wartości. Wypełnienie go posłużyło opisaniu tzw. „kotwic kariery” każdego z uczestników, nie było oceniające.

Spotkanie przebiegło w miłej i spokojnej atmosferze. Zaangażowanie i aktywność młodzieży było potwierdzeniem pożytecznie spędzonego czasu i udziału w zajęciach, z których każdy wyniósł dużo interesujących go spostrzeżeń oraz informacji z zakresu omawianego tematu. Młodzież wykazywała duże zadowolenie z uczestnictwa w spotkaniu, wyrażając jednocześnie chęć dalszej współpracy w tego typu przedsięwzięciach - zarówno z doradcą zawodowym, jak i pośrednikiem pracy. Deklarowała także chęć współpracy podczas porad i informacji indywidualnych z pracownikami placówek.

Tekst i zdjęcia: Małgorzata Łysik i Ewelina Karbownik.


Web Content Display Web Content Display