Asset Publisher Asset Publisher

Back

Zwiększenie szansy na uzyskanie zatrudnienia

W Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Tarnowie działa  Rejonowy Ośrodek Szkolenia Zawodowego Młodzieży. ROSZM jest jedną z form wsparcia w systemie kształcenia ogólnego i wychowania, w tym promowania uczenia się przez całe życie.

Rejonowy Ośrodek Szkolenia Zawodowego Młodzieży OHP prowadzi działalność szkoleniową. Podstawowym zadaniem Ośrodka jest kształcenie, szkolenie i doskonalenie młodzieży do 25 roku życia; uczniów szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych, w tym uczestników OHP i młodzieży bezrobotnej, stwarzanie warunków do edukacji zawodowej w zakresie zdobycia kwalifikacji zawodowych, doskonalenia zawodowego, reorientacji zawodowej oraz zdobycie umiejętności poruszania się na rynku pracy. Kursy i szkolenia służą podnoszeniu atrakcyjności absolwenta OHP na rynku pracy, pomagają w rozwinięciu aktywności zawodowej młodzieży, co zwiększa szansę na uzyskanie zatrudnienia.

W tym roku kalendarzowym przez ROSZM CKiW OHP w Tarnowie przeprowadzone zostaną jeszcze cztery kursy. Pierwszy z nich to „Kurs Pierwszej Pomocy", który już się rozpoczął i będzie trwał do 30 października 2014 r.. Uczestniczy w nim 10 osób. Młodzież biorąca udział kursie będzie rozpoznawała uszkodzenia układu kostno –stawowego, pozna ogólną charakterystykę ran i sposoby ich opatrywania, rodzaje krwotoków ich objawy oraz sposoby tamowania. Nauczy się postępować w stanach nagłych, wykonywać poszczególne obwoje w zależności od miejsca bandażowania oraz pozna i przećwiczy metody sztucznego oddychania. Kurs obejmuje 12 godzin zajęć.

Kolejny z kursów to „Kurs rysunku technicznego". Kurs zostanie przeprowadzony w miesiącu listopadzie br. i weźmie w nim udział 12 osób. Uczestnicy kursu poznają podstawy rysunku technicznego.

Następny kurs jaki jest zaplanowany do realizacji w tym roku kalendarzowym to „Kurs koki, upięcia, warkocze". Nabór do kursu trwa. Tutaj uczestnicy kursu nie tylko poznają rodzaje koków i upięć, ale nauczą się dobierać odpowiedni makijaż do rodzaju fryzury. Instruktor prowadzący zajęcia przybliży uczestnikom kursu tematykę z zakresu obsługi klienta (wywiad z klientem, dobór fryzury do cech indywidualnych klienta).

Ostatnim planowanym kurem jest „Kurs dekoracja stołu i przygotowania potrawy wigilijnych". W okresie świąt bożonarodzeniowych młodzież uczestnicząca w kursie nauczy się dekorować świąteczny stół. Pozna rodzaje potraw wigilijnych i sposoby ich przygotowywania.

ROSZM organizuje i realizuje szkolenia dla osób chcących zdobyć, podnieść, uzupełnić kwalifikacje zawodowe bądź wymagają przekwalifikowania, stosownie do potrzeb lokalnego rynku pracy. Oferta ROSZM skierowana jest do ogółu młodzieży z terenu województwa małopolskiego. Kursy i szkolenia inicjowane są w celu zwiększenia szansy na uzyskanie zatrudnienia, podwyższenia dotychczas podniesionych kwalifikacji zawodowych oraz rozwinięcia aktywności zawodowej młodzieży.

 


Web Content Display Web Content Display