Web Content Display Web Content Display

Aktualne wskaźniki

Wynagrodzenie pracowników młodocianych

OKRES OBOWIĄZYWANIA I ROK NAUKI II ROK NAUKI III ROK NAUKI
01.09.2018 - 30.11.2018 180,84 zł 226,05 zł 271,26 zł
01.06.2018 - 31.08.2018 184,91 zł 231,14 zł 277,37 zł
01.03.2018 - 31.05.2018 180,67 zł 225,83 zł 271,00 zł
01.01.2018 - 28.02.2018 170,22 zł 212,78 zł 255,34 zł

 

 

Minimalne wynagrodzenie

  2018 r. 2017 r. 2016 r. 2015 r.
KWOTA BRUTTO 2100,00 zł 2000,00 zł 1850,00 zł 1750,00 zł

 

 

Przeciętne wynagrodzenie

  II KWARTAŁ 2018 r. I KWARTAŁ 2018 r. IV KWARTAŁ 2017 r. III KWARTAŁ 2017 r.
KWOTA BRUTTO 4521,08 zł 4622,84 zł 4516,69 zł 4255,59 zł