Web Content Display Web Content Display

Ośrodek Szkolenia Zawodowego w Mińsku Mazowieckim

Czy szukają Państwo szkolenia dla pracownika? Poszukują Państwo przeszkolonego pracownika do swojej firmy? A może chcą Państwo, aby pracownik zdobył dodatkowe kwalifikacje zawodowe lub uzupełnił już posiadane?

Zapraszamy do skorzystania z oferty Ośrodka Szkolenia Zawodowego w Mińsku Mazowieckim, który daje Państwa pracownikom możliwość rozszerzenia kwalifikacji o państwowe uprawnienia oraz o nowe metody pracy i zasady funkcjonowania maszyn i urządzeń.
Ośrodek Szkolenia Zawodowego w Mińsku Mazowieckim od 40 lat oferuje usługi szkoleniowe dla pracowników zakładów, bezrobotnych kierowanych przez Powiatowe Urzędy Pracy oraz osób indywidualnych zainteresowanych zdobyciem zawodu operatora.

OSZ w Mińsku Mazowieckim organizuje szkolenia w zakresie klasy III, II i I operatorów maszyn i innych urządzeń technicznych przeznaczonych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych oraz urządzeń podlegających dozorowi technicznemu.

Szkolenia prowadzone są w siedzibie OSZ w Mińsku Mazowieckim, jak również poza siedzibą Ośrodka, m.in. w: 

 • Białymstoku
 • Białej Podlaskiej
 • Radzyniu Podlaskim
 • Ciechanowie
 • Jachrance
 • Łomży
 • Łowiczu
 • Skierniewicach
 • Suwałkach
 • Zamościu
 • Wiechlicach
 • Iwoniczu Zdrój
 

Szkolenia oparte są na programach nauczania opracowanych przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie.

Realizowane szkolenia umożliwiają uzyskanie uprawnień operatora do obsługi wymienionych niżej maszyn roboczych:

       

 

Kto może ubiegać się o uzyskanie uprawnień do obsługi maszyn roboczych i urządzeń budowlanych i drogowych?
Warunkiem przyjęcia na kurs jest:

 • ukończone 18 lat
 • wykształcenie, co najmniej podstawowe, preferowane średnie lub zawodowe techniczne o kierunku mechanicznym i budowlanym
 • aktualne zaświadczenie lekarskie, stwierdzające, że kandydat może wykonywać zawód operatora

Kandydat powinien legitymować się co najmniej miesięcznym stażem w charakterze pomocnika operatora. W przypadku braku takiego stażu – musi odbyć w ośrodku dodatkowe szkolenie praktyczne. Powyższe informacje muszą być potwierdzone na “Wniosku o przeprowadzenie sprawdzianu na uprawnienie operatora maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych”.


Kto może ubiegać się o uzyskanie uprawnień do obsługi maszyn i urządzeń transportu bliskiego podlegających pod nadzór urzędu dozoru technicznego?
Warunkiem przyjęcia na kurs jest:

 • ukończone 18 lat
 • wykształcenie, co najmniej podstawowe, preferowane średnie lub zawodowe techniczne o kierunku mechanicznym i budowlanym
 • zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu operatora danego urządzenia czy maszyny

Szkolenia i kursy realizowane przez Ośrodek Szkolenia Zawodowego w Mińsku Mazowieckim przygotowują do egzaminów honorowanych w krajach Unii Europejskiej.

Posiadanie uprawnień do obsługi wyżej wymienionych maszyn i urządzeń jest obligatoryjne – obowiązek taki nakłada na operatorów Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. 2001, nr 118, poz. 1263) oraz Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o Dozorze Technicznym (Dz. U. 2000, nr 122, poz. 1321).

Szczegółowe informacje o realizowanych szkoleniach, formularze zgłoszeniowe oraz pełny wykaz placówek, w których organizowane są szkolenia, znajdą Państwo na stronie internetowej Ośrodka: http://www.ocsm.pl.

Galeria zdjęć:

    

 

 OŚRODEK SZKOLENIA ZAWODOWEGO
 w Mińsku Mazowieckim
 ul. Budowlana 4, 05-300 Mińsk Mazowiecki
 tel. (25) 758-34-66 lub (25) 758–65-66
 tel./fax: (25) 758-38-96

Mapa dojazdu: