Web Content Display Web Content Display

Ośrodek Szkolenia Zawodowego we Włocławku

Czy szukają Państwo szkolenia dla pracownika? Poszukują Państwo przeszkolonego pracownika do swojej firmy? A może chcą Państwo, aby pracownik zdobył dodatkowe kwalifikacje zawodowe lub uzupełnił już posiadane?

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty!

Ośrodek Szkolenia Zawodowego we Włocławku organizuje szkolenia i kursy operatorów ciężkich maszyn budowlanych oraz drogowych w szerokim zakresie specjalności w klasach III, II, I na każdy rodzaj, klasę i typ maszyn, do obsługi których są wymagane uprawnienia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z 20.09.2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118 z dn. 15.10.2001 r.  poz. 1263) oraz rozszerzenia o dany typ maszyny.           

Szkolenia prowadzone są w siedzibie OSZ we Włocławku, jak również w oddziałach zamiejscowych w: 

 • Toruniu
 • Wolinie
 • Szczecinie
 • Golubiu - Dobrzyniu
 • Płocku
 • Koninie
 • Nowym Dworze Gdańskim
 • Inowrocławiu
 • Dobieszkowie k/Łodzi
 • Bydgoszczy

Zakres szkoleń i program nauczania są zgodne z Wytycznymi Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego oraz Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263).

Szkolenia obejmują -  w przypadku kursu podstawowego  4 tygodniowego - łącznie 202 godziny dydaktyczne na każdą szkoloną osobę, w tym 116 godzin zajęć teoretycznych, 60 godzin zajęć praktycznych oraz 26 godzin praktyki wstępnej.

Szkolenia prowadzone są w oparciu o programy zatwierdzone przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego. Egzamin odbywa się przed Państwową Komisją Egzaminacyjną powołaną przez IMBIGS. 

Rodzaje kursów:

Kursy 4-tygodniowe w specjalnościach:

 • koparki jednonaczyniowe
 • spycharki
 • ładowarki jednonaczyniowe
 • równiarki
 • zgarniarki
 • otaczarki masy bitumicznej
 • rozściełacze masy bitumicznej
 • frezarki do nawierzchni dróg
 • maszyny do czyszczenia i renowacji rowów melioracyjnych
 • wielozadaniowe nośniki osprzętów
 • koparki wielonaczyniowe
 • palownice
 • koparko-ładowarki

 

Kursy 3-tygodniowe w specjalnościach:

 • świdroustawiacze słupów
 • pogłębiarki jednoczerpakowe pływające
 • wyładowarki wagonów
 • remontery nawierzchni
 • koparki łańcuchowe
 • odśnieżarki mechaniczne
 • kafary
 • maszyny do stabilizacji gruntów
 • zespoły do produkcji mas betonowych
 • wiertnice poziome
 • pogłębiarki ssące śródlądowe
 • koparki drenarskie
 • walce drogowe
 • maszyny do produkcji, sortowania i uszlachetniania kruszyw

Kursy 2-tygodniowe w specjalnościach: 

 • pompy do mieszanki betonowej
 • rusztowania metalowe
 • wielozadaniowe zasilacze hydrauliczne
 • skrapiarki do nawierzchni bitumicznych
 • podajniki do betonu (mixokrety)
 • sprężarki przewoźne
 • recyklery, remixery, repawery
 • elektrownie polowe
 • urządzenia wibracyjne do pogrążania i wyrywania

 

Kursy 1-tygodniowe w specjalnościach: 

 • narzędzia udarowe ręczne
 • malowarki znaków na jezdni
 • betoniarki
 • zagęszczarki i ubijaki wibracyjne
 • przecinarki do nawierzchni dróg
 • agregaty tynkarskie 
 • piły mechaniczne do ścinki drzew
 • rozszerzenie uprawnień o dany typ maszyny

 

Ośrodek Szkolenia Zawodowego we Włocławku ma również w swojej ofercie szkolenia i kursy:

 • spawacz Tig, Mag
 • wózki podnośnikowe z napędem spalinowym i bezpieczną wymianą butli gazowej.
 • kucharz
 • kelner
 • prowadzenie malej gastronomii,
 • księgowość
 • florystyka i bukieciarstwo
 • sprzedawca magazynier z obsługą wózków jezdniowych
 • kosmetyczny (wizaż, stylizacja paznokci)
 • masaż
 • opiekun osób chorych, starszych, niepełnosprawnych oraz dzieci
 • języki obce - angielski, niemiecki
 • i inne

Oferujemy konkurencyjne ceny i dogodne formy prowadzenia szkoleń.

Przebieg szkoleń:

Szkolenie odbywa się w trybie stacjonarnym przez 6 dni roboczych (poniedziałek – sobota) w godzinach 7:30 – 14:30 zgodnie z harmonogramem przygotowywanym oddzielnie dla każdego kursu. Zajęcia teoretyczne odbywają się w ośrodku w salach wykładowych w dniach poniedziałek - czwartek, zaś zajęcia praktyczne w dniach piątek - sobota na poligonie znajdującym się w odległości około 100 m od siedziby na sprzęcie ośrodka bądź w przedsiębiorstwie, które użytkuje daną maszynę.
Organizowane są również kursy weekendowe (piątek - sobota - niedziela). Istnieje też możliwość zorganizowania szkoleń w godzinach popołudniowych. Ośrodek posiada bazę hotelową i może zapewnić kursantom wyżywienie. Czas trwania kursu jest uzależniony od zakresu szkolenia i jego trybu.
Możemy również przeprowadzić szkolenie w siedzibie firmy na sprzęcie będącym w jej posiadaniu - w tym przypadku nie ma ograniczeń geograficznych.

Zajęcia są prowadzone przez cały rok zgodnie z terminarzem zamieszczonym na stronie internetowej naszego ośrodka http://www.osz-wloclawek.pl
Dla realizacji zajęć praktycznych nasi kursanci mają do dyspozycji szereg maszyn budowlanych:

 • 2 koparki jednonaczyniowe,
 • 4 koparkoładowarki,
 • 2 ładowarki,
 • walec drogowy,
 • spycharkę,
 • równiarkę.

Posiadamy też drobny sprzęt jak: zagęszczarki, ubijaki, przecinarki, agregaty tynkarskie itp. Organizujemy także szkolenia monterów rusztowań budowlano-montażowych. 
Ośrodek posiada siedem sal dydaktycznych mieszczących do 30-tu słuchaczy każda oraz sala multimedialna. Wyposażone są w pomoce naukowe takie jak plansze, przekroje podzespołów, rzutniki oraz urządzenia audiowizualne służące do projekcji filmów o tematyce eksploatacji, budowy oraz technologii robót sprzętem budowlano drogowym. W odrębnym pomieszczeniu wyposażonym w liczne eksponaty podzespołów maszyn i ich przekroje, słuchacze poznają zasady pracy tych podzespołów.

Posiadamy własny plac manewrowy (poligon) z parkiem maszynowym znajdujący się w odległości 100 m od siedziby Ośrodka, gdzie kursanci pod nadzorem instruktorów doskonalą umiejętności sterowania maszyną.


W warsztatach mechanicznych będących częścią placu, na którym odbywają się zajęcia praktyczne, kursanci dokonują drobnych napraw oraz odbywają naukę mającą na celu zapoznanie z czynnościami kontrolno - regulacyjnymi maszyn, warunkującą ich prawidłową eksploatację. Ośrodek posiada własną bibliotekę, której zbiory udostępniane są uczestnikom szkolenia.

Serdecznie zapraszamy do skorzystania z naszej oferty!

 

OŚRODEK SZKOLENIA ZAWODOWEGO
we Włocławku
ul. Inowrocławska 10
87-800 Włocławek

tel. 54 236-48-80, 54 236-03-12, 54 231-02-26

fax: 54 236-48-80

E-mail: osz@osz-wloclawek.pl

Mapa dojazdu: