Podkarpackie Podkarpackie

Podkarpackie

W Ochotniczych Hufcach Pracy możesz spośród różnych specjalizacji wybrać zawód dla siebie. Ośrodki Szkolenia i Wychowania (OSiW) oferują naukę i zakwaterowanie.

 

OSiW OHP w Iwoniczu

ul. Zadwór 5

38-440 Iwonicz

tel. 13 425 02 60

e-mail: zadwor@ohp.pl

 

zawód szkoła podstawowa gimnazjum gimnazjum dla dorosłych szkoła branżowa
🍲 kucharz  
✂ fryzjer    
⛏ kamieniarz    
⚒ monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie