Podlaskie Podlaskie

Podlaskie

W Ochotniczych Hufcach Pracy możesz spośród różnych specjalizacji wybrać zawód dla siebie. Ośrodki Szkolenia i Wychowania (OSiW) oferują naukę i zakwaterowanie.

 

OSiW OHP w Wasilkowie

ul. Supraślska 21

16-010 Wasilków

tel. 85 718 54 20

e-mail: osiw.wasilkow@ohp.pl

 

zawód szkoła podstawowa gimnazjum gimnazjum dla dorosłych szkoła branżowa
🍲 kucharz      
✂ fryzjer  
🔨 murarz/tynkarz    
⚒ monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie      
📏 krawiec  
🔨 stolarz      
🔧 mechanik pojazdów samochodowych      
🍰 cukiernik      
🛒 sprzedawca      
🥖 piekarz      
🔧 monter sieci, urządzeń i instalacji sanitarnych      
🚗 blacharz samochowody      
🚙 lakiernik      
📷 fotograf