Web Content Display Web Content Display

Pracodawca

Chcesz zatrudnić młodocianego? Oferujesz pracę połączoną z praktyczną nauką zawodu? Potrzebujesz pomocy przy rekrutacji pracowników?

Skorzystaj z możliwości, jakie dają OHP. Prowadzimy pośrednictwo pracy i oferujemy refundację wynagrodzeń młodocianych.

Zatrudnij młodocianego

Polskie prawo umożliwia zatrudnienie osoby niepełnoletniej tylko wtedy, gdy ukończyła ona 15. rok życia. Nazywana jest wówczas młodocianym pracownikiem, aż do momentu 18. urodzin.

Refundacja wynagrodzeń młodocianych pracowników

Jeżeli pracodawca chce zatrudnić młodocianego pracownika w celu nauki zawodu, może zawrzeć umowę z OHP o refundację kosztów zatrudnienia (wynagrodzenie i składka na ubezpieczenie społeczne).

Złóż ofertę pracy

OHP posiadają jednostki pośrednictwa pracy w bardzo wielu miejscach w Polsce. Jednostki te tworzą m.in. bazy danych osób poszukujących pracy, w których zawarte jest ich CV oraz bazy danych z aktualnymi ofertami pracy.

Znajdź młodocianego pracownika

OHP, za pośrednictwem jednostek opiekuńczo-wychowawczych zlokalizowanych w wielu miejscach w Polsce, skupia młodych ludzi uczęszczających do szkół zawodowych. Konieczne jest znalezienie dla tych osób miejsca, gdzie mogą praktycznie nauczyć się zawodu.

Znajdź szkolenie dla pracownika

Chcesz podnieść kwalifikacje zawodowe swojego pracownika? Wśród oferty szkoleń realizowanych w ramach OHP znajdziesz specjalistyczne szkolenia z obsługi ciężkich maszyn, kursy zawodowe (np. na kelnera, sprzedawcę), szereg kursów językowych oraz komputerowych.