Świętokrzyskie Świętokrzyskie

Świętokrzyskie

W Ochotniczych Hufcach Pracy możesz spośród różnych specjalizacji wybrać zawód dla siebie. Ośrodki Szkolenia i Wychowania (OSiW) oferują naukę i zakwaterowanie.

 

OSiW OHP w Starachowicach

ul. Hutnicza 10

27-200 Starachowice

tel. 41 274 85 06

e-mail: osiw.starachowice@ohp.pl

 

zawód szkoła podstawowa gimnazjum gimnazjum dla dorosłych szkoła branżowa
🍲 kucharz      
✂ fryzjer      
⚒ monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie      
🔧 mechanik pojazdów samochodowych      
🔧🚙 kierowca mechanik      
🔨 murarz-tynkarz      
📏 krawiec      
🔧 operator obrabiarek skrawających      
🔌🔧 elektromechanik      
🍰 cukiernik