Web Content Display Web Content Display

Gdzie szukać młodocianego pracownika?

Ochotnicze Hufce Pracy - w jednostkach opiekuńczo-wychowawczych zlokalizowanych na terenie całego kraju - skupiają niepełnoletnią młodzież uzupełniającą wykształcenie ogólne na poziomie gimnazjum przyuczając się do wykonywania określonej pracy oraz absolwentów gimnazjum, uzupełniających wykształcenie na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej, lub w formie rzemieślniczej nauki zawodu.  Równolegle do nauki młodzież ta podejmuje zatrudnienie na statusie młodocianego pracownika przy pracach objętych programem przygotowania zawodowego.

Zatrudnij młodocianego pracownika, zorganizuj mu praktyczne przygotowanie zawodowe, obserwuj jak pracuje, jak zdobywa kwalifikacje, jakim jest człowiekiem. Może po ukończeniu przez niego nauki warto go będzie zatrudnić!

Każdego pracodawcę zainteresowanego zatrudnieniem młodocianego pracownika w celu przygotowania zawodowego zapraszamy do najbliższej jednostki opiekuńczo-wychowawczej OHP, lub do kontaktu telefonicznego z Naszymi Konsultantami pod numerem 19524.

W celu otrzymywania bieżących informacji w ww. zakresie zachęcamy również do założenia konta i zamieszczenia ogłoszenia w bazie ECAM.

Jednostki Opiekuńczo-Wychowawcze:

Jednostki prowadzące przygotowanie zawodowe

Jednostki Pośrednictwa Pracy:

Jednostki, do których można się zgłosić w celu zatrudnienia młodocianego do prac lekkich lub sezonowych: