Widok zawartości stron Widok zawartości stron

MCK kierują swoje usługi do młodzieży chcącej skorzystać z pomocy doradcy zawodowego, pośrednika pracy, specjalisty ds. rozwoju zawodowego oraz zasobów informacji edukacyjno-zawodowej.

W MCK szczególny nacisk kładzie się na realizację zagadnień związanych z przedsiębiorczością i samozatrudnieniem oraz umiejętnością kierowania i kreowania własnej przyszłości zawodowej.

W MCK możesz skorzystać z:

 • zajęć indywidualnych i warsztatów grupowych z zakresu rozwoju i planowania kariery zawodowej, umiejętności osobistych, zawodoznawstawa,
 • indywidualnych i grupowych informacji o możliwościach kształcenia, szkolenia, poszukiwanych zawodach na lokalnym i europejskim rynku pracy
 • przygotowywania do planowania kariery zawodowej poprzez tworzenie wraz
  z doradcą Portfolio Indywidualnego Projektu Kariery
 • nauki technik autoprezentacji, zapoznasz się z zagadnieniami związanymi z przedsiębiorczością i zakładaniem własnej firmy oraz kreowaniem postaw przedsiębiorczych
 • badania preferencji zawodowych, oceny własnych mocnych i słabych stron
 • testów zainteresowań i uzdolnień zawodowych (m.in. Kwestionariusza Zainteresowań Zawodowych)    

W MCK możesz również otrzymać propozycje bezpłatnego szkolenia zawodowego oraz ofertę pracy.

MCK oferuje także nowoczesne materiały z dziedziny poradnictwa zawodowego m.in.:

 • ulotki i przewodniki po zawodach
 • broszury dotyczące planowania kariery, pisania CV i listu motywacyjnego
 • zeszyty ćwiczeń, poradniki dla młodzieży
 • filmy dotyczące zawodów, szkoleniowe programy komputerowe
 • książki edukacyjne, informatory edukacyjne
 • czasopisma informacyjne i doradcze

Adresy i numery telefonów Młodzieżowych Centrów Kariery znajdziesz na stronie www.ecam.ohp.pl w zakładce Kontakt oraz na stronie www.ohp.pl w zakładce Informacje adresowe.

Chcesz dowiedzieć się więcej? Obejrzyj film!