Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Rekrutacja do jednostek OHP

Czy myślałeś o nauce w ramach OHP?

Na tej stronie znajdziesz przydatne informacje o ofercie jednostek opiekuńczo - wychowawczych. Zgłaszając się do nich, będziesz mógł kontynuować naukę w połączeniu z wykonywaniem pracy, za którą otrzymasz wynagrodzenie.

 

Kształcenie i egzaminy kończące proces edukacji są bezpłatne.

 

Jeżeli chcesz skorzystać  z oferty Ochotniczych Hufców Pracy, skontaktuj się z nami telefonicznie lub udaj się do najbliższej jednostki opiekuńczo-wychowawczej OHP.

 

Wykaz jednostek znajdziesz na portalu www.ecam.ohp.pl. Wybierz tę, która znajduje się najbliżej Twojego miejsca zamieszkania. Przed zgłoszeniem się do jednostki zajrzyj również do zakładki „Edukacja - wymagane dokumenty” - znajdziesz tam listę dokumentów, które powinieneś wziąć ze sobą.

 

Na miejscu dowiesz się, jaki zawód będziesz mógł zdobyć i jak długo potrwa nauka. Zostaniesz również poinformowany o tym, czy dana jednostka OHP oferuje możliwość zamieszkania dla swoich uczestników. Informacje na temat procedur ubiegania się o miejsca z zakwaterowaniem znajdziesz także w zakładce „Dokąd się zgłosić”.

 

Jeżeli jesteś zainteresowany nauką oraz zdobyciem zawodu w OHP, zapoznaj się z warunkami, które powinieneś spełnić, a następnie zgłoś się do nas!

Jeśli:

  • masz ukończony 15 rok życia, ale nie ukończone 18 lat;

  • masz problemy w szkole - powtarzałeś klasę i może nie ukończysz gimnazjum;

  • masz trudną sytuację życiową, która może być przyczyną niepowodzeń szkolnych;

  • posiadasz stan zdrowia  w stopniu pozwalającym na podjęcie przygotowania zawodowego (każdy zawód wymaga innych predyspozycji zdrowotnych, więc stan zdrowia uniemożliwiający wykonywanie danego zawodu, może być wystarczający dla wykonywania innego).

 

Przyjmowanie młodzieży do jednostek organizacyjnych odbywa się w terminach przyjęć do odpowiednich typów szkół.

 

Zapraszany serdecznie do skorzystania z oferty Ochotniczych Hufców Pracy!