Публикатор Публикатор

Назад

Akcja "Marzycielska Poczta" w strzelińskim hufcu

„Życzliwe słowa mogą być krótkie i łatwe do powiedzenia, ale ich echa są prawdziwie bezkresne.”- Matka Teresa z Kalkuty. Te słowa widnieją na certyfikacie Marzycielskiej Poczty, przyznanym młodzieży z Hufca Pracy 1-63 w Strzelinie przez Fundację Dobry Uczynek.

Jednym z najbardziej popularnych sposobów komunikacji jest dziś komunikacja za pomocą telefonu komórkowego. To niewielkie urządzenie zastąpiło nam ostatnio pisanie listów. List, jako forma komunikacji jest prawdopodobnie tak stary jak samo pismo. Pisanie listów było powszechne już w starożytnym Egipcie i Chinach. Z takiej formy wymiany informacji korzystano nie tylko w celach prywatnych, ale również w dyplomacji, nauce, czy nawet działalności religijnej. Do chwili wynalezienia telefonu, a następnie internetu był to jedyny sposób na porozumiewanie się ludzi na odległość. Jednak w chwili obecnej listy zostały wyparte przez szybsze i bardziej bezpośrednie sposoby komunikacji. Aby ta sztuka nie popadła całkowicie w zapomnienie, grupa samorządowa z Hufca Pracy 1-63 w Strzelinie postanowiła nieco ją odświeżyć i na nowo przypomnieć ją innym uczestnikom. Jednak samo pisanie listów bez konkretnego adresata nie ma sensu. I tu pojawił się pomysł przyłączenia się do akcji Marzycielska Poczta, która sprawiła, że nasze listy mogą komuś sprawić ogromną radość. Listy i kartki dodają dzieciakom siłę do walki z chorobą

„Marzycielska Poczta” to jedna z inicjatyw podejmowanych już od kilku lat przez uczestników Hufca Pracy 1-63 w Strzelinie. Młodzież w ramach tej akcji spotykała się przez cały rok szkolny, dwa razy w miesiącu. Akcja polegała na własnoręcznym tworzeniu kolorowych kartek z pozdrowieniami i pisaniu listów do chorych dzieci, których profile zostały umieszczone na stronie interentowej Marzycielskiej Poczty. Dzieci z Marzycielskiej Poczty, to przede wszystkim dzieci ciężko chore, zmuszone do ciągłej rehabilitacji i częstych pobytów w szpitalach. Choroba często w dużym stopniu ogranicza im kontakt z rówieśnikami, którego szczególnie w tych trudnych chwilach potrzebują.

Jesteśmy dumni z otrzymania przez nasz hufiec Certifikatu Marzycielskiej Poczty, przyznanego przez Fundację Dobry Uczynek w wyrazie uznania za wspieranie chorych dzieci i krzewienie wśród młodych osób idei bezinteresownej pomocy oraz wrażliwości na cierpienie innych.

Katarzyna Wachowska - wychowawca HP 1-63 Strzelin


Отображение сетевого контента Отображение сетевого контента