Публикатор Публикатор

Назад

Aplikuj przez Internet

W dobie intensywnie rozwijającej się technologii większość pracodawców decyduje się korzystać z możliwości, jakie dostarcza im technika i pozyskuje pracowników poprzez agencje pracy.

Należy podkreślić, że specyfikacją działalności owych instytucji jest wysoki stopień informatyzacji wykonywanych zadań. Oferty pracy składane są, więc za pośrednictwem Internetu poprzez specjalne strony obsługiwane przez serwery.

Obecnie aplikowanie na dane stanowisko pracy za pośrednictwem Internetu jest praktycznie jedną z najbardziej efektywnych metod na uzyskanie kontaktu z pracodawcą. Należy wiedzieć, że wysyłając ofertę pracy nie zawsze zostanie ona w pierwszej kolejności przekazana pracodawcy. Rolą agencji jest taki dobór kandydatów na przyszłych pracowników, którzy w stopniu zbliżonym najbardziej pożądanemu odpowiadają swa kandydaturą wymaganiom określonym przez pracodawcę.

Taki sposób funkcjonowania procedury naboru jest najbardziej efektywny w kontekście czasu, jaki zatrudniający musi przeznaczyć na zwerbowanie nowych osób do firmy. „Zaoszczędzony" czas może przeznaczyć na pozostałe czynności związane z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa.

Rozmowy kwalifikacyjne, te ostateczne, odbywają się już z samym pracodawcą, ponieważ to jemu pozostawia się końcową decyzję w kwestii zatrudnienia. Jest to oczywiste rozwiązanie, gdyż to on, jako podmiot będzie ponosił ryzyko osobowe oraz ekonomiczne powierzania danego stanowiska pracy określonej osobie. Może wystąpić sytuacja, gdy pracodawca nie zdecyduje się na przyjęcie do firmy żadnej osoby przedstawianej przez agencję. Wówczas pośrednicy uczestniczący w naborze ponownie uaktualniają ofertę aplikacji przez Internet. Dobór wymagań formalnych ceduje się na agencje pracy, natomiast decyzję merytoryczną dotycząca zatrudnienia pozostawia się pracodawcy.

Nie można zniechęcać się do aplikowania na oferty pracy drogą Internetu. Niezaproszenie nas do kolejnego etapu rozmowy z pośrednikiem agencji pracy jest prawdopodobnie skutkiem naszego błędnego wyboru ofert pracy, o jaką się ubiegamy. Składając aplikację musieliśmy nie doczytać dokładnie pożądanych umiejętności oraz preferencji, jakie zostały określone przez pracodawcę, jako niezbędne.

Obecnie społeczeństwo jest w toku trwania nieustanego rozwoju. Możliwości techniczne stwarzają niebywałe możliwości szybkiej i skutecznej komunikacji. Czasy składania pisemnych listów motywacyjnych odeszły niemal w zapomnienie. Oferty pracy w wersji papierowej zachowały swą niezmienioną postać w sferze działalności administracji publicznej. Jednak i ona ulega nieustającym przekształceniom. Najlepszym przykładem są elektroniczne skrzynki podawcze urzędów oraz elektroniczne platformy usług administracji publicznej. Zatem kluczową konkluzją staję się stwierdzenie, iż odnalezienie się na rynku pracy jest nierozerwalnie związane ze śledzeniem rozwoju możliwości technicznych. To one wyznaczają nam sposoby jak oraz gdzie szukać pracy.

 

Autor: Rafaela Kaczmarek - Pośrednik pracy - stażysta w MCK Stargard Szczeciński

Źródło: opracowanie własne


Отображение сетевого контента Отображение сетевого контента