Публикатор Публикатор

Назад

Autorskie programy historyczne w CKiW

Dużą rolę w działaniach profilaktycznych oraz społecznie aktywizujących młodzież odgrywają programy autorskie realizowane w CKiW. Znaczącą wartość mają programy, przez udział w których młodzi ludzie uzupełniają wiedzę z różnych dziedzin, np. te o tematyce historycznej i nawiązującej do historii regionu.

Jednym z programów realizowanych przez kadrę CKiW w roku szkolnym 2013/2014 jest program aktywizujący pt.” Znaki historii, bitwy I i II Wojny Światowej w okolicach Łodzi”. Celem programu jest krzewienie patriotyzmu wśród młodych ludzi, utożsamienie się ze swoją Ojczyzną, a także  zapoznanie z historią regionu. W ramach programu młodzież dobieszkowskiego Centrum uczestniczyła już w wycieczce do łęczyckiego zamku wybudowanego przez króla Kazimierza Wielkiego i Muzeum Etnograficznego w Tumie. Wycieczka miała miejsce 17 września 2013 r.

Młodzi uczestniczyli również w warsztatach historycznych, dotyczących średniowiecznego rycerstwa. Mogli poznać dzieje uzbrojenia, obyczajowość i codzienność rycerza polskiego tamtej epoki. Podczas pobytu w zamku  odbyła się prezentacja multimedialna połączona z blokiem zabaw średniowiecznych związanych z rycerstwem. Wszyscy mogli obejrzeć, a nawet przymierzyć część uzbrojenia rycerskiego.

Podopieczni Centrum zwiedzili skansen tumski, który jest jedną z trzech części projektu Tum - perła romańskiego szlaku. Dużą atrakcję stanowiła historyczna zagroda chłopska, w skład której wchodziła tradycyjna gliniana chałupa pokryta strzechą, wiatrak, kuźnia, olejarnia i obejścia chłopskie. Młodzież miała zatem możliwość poznać rzemiosło, życie codzienne i sztukę ludową regionu łęczyckiego.

Wyjazd podopiecznych Centrum do Łęczycy i Tumu pozwolił na nawiązanie koleżeńskich relacji wśród nowych uczestników, a także  był lekcją  historii, która związana była z Ziemią Łęczycką. To jednak nie koniec atrakcji w ramach realizowanego programu.  Na przestrzeni roku szkolnego odbędą się również spotkania, podczas których uczestnicy programu będą mogli obejrzeć prezentacje multimedialne z różnych bitew, a następnie podjąć dyskusje dotyczące poruszonego tematu. Młodzież CKiW będzie uczestniczyła w akcjach sprzątania mogił na pobliskich cmentarzach. Planuje się również wyjazdy do miejsc stacjonowania wojsk carskich w Łodzi oraz muzeów znajdujących się w okolicach.

Program autorski z założenia obejmuje działania twórcze, które w rezultacie sprzyjają rozwijaniu zainteresowań zarówno młodzieży jak i osoby prowadzącej. Działania te polegają na urozmaiceniu i wzbogacaniu doświadczenia grupy o nowe elementy oraz na rozwijaniu nowych wzorów zachowania. Program należy traktować jako drogowskaz, swoisty rodzaj mapy poznawczej, wokół której będą koncentrowały się wspólne działania osoby prowadzącej oraz jego uczestników.

Autor: Iwona Nowacka-Czubak, psycholog CKiW


Отображение сетевого контента Отображение сетевого контента