Публикатор Публикатор

Назад

Bezpłatne szkolenie w Szczecinie

Ośrodek Szkolenia Zawodowego w Szczecinie zaprasza na bezpłatne szkolenie.

Budowa, eksploatacja i dozór urządzeń, instalacji oraz sieci elektroenergetycznych wraz z pomiarami kontrolnymi i ochronnymi do 1 kV.

 

Szkolenie gwarantuje nabycie uprawnień SEP E1D1 do 1 kV i zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodnie z rozporządzeniem MEN.

 

Program szkolenia:

42h zajęć teoretycznych, 18 h zajęć praktycznych

 

Wymagane kwalifikacje i umiejętności:

  • osoby w wieku 18 - 25 lat, brak przeciwwskazań zdrowotnych, przynależność do grupy NEET
  • badania lekarskie


Termin i miejsce:

05.06.2017 - 30.06.2017 r.

kontakt: Ośrodek Szkolenia Zawodowego w Szczecinie, al. Papieża Jana Pawła II 50

tel. 91 433-36-17

Zajęcia teoretyczne zostaną przeprowadzone w siedzibie MCK Szczecinie.

Zajęcia praktyczne zostaną przeprowadzone w miejscu wyznaczonym przez firmę szkoleniową.

 

 

 


Отображение сетевого контента Отображение сетевого контента