Публикатор Публикатор

Назад

Decupage- wychowanie przez sztukę

„ Wyobraźnia jest początkiem tworzenia. Wyobrażasz sobie to, czego pragniesz, chcesz tego, co sobie wyobraziłeś i w końcu tworzysz, to czego chcesz”
Sztuka plastyczna umożliwia wyzwolenie w człowieku tego, co ukryte i niedostępne. Pozwala odkryć  świat. Młodzi ludzie to wspaniali twórcy. Tkwi w nich niezmącona energia, chęć wyrazu i pragnienie tworzenia. Potrafią „przelewać” siebie, swoje nastroje i pragnienia w rzeczy, które tworzą. Wystarczy tylko stworzyć odpowiednie warunki, zaciekawić i ukierunkować. Edukacja plastyczna odgrywa zatem ważna rolę w procesie harmonijnego rozwijania osobowości, ma na celu kształtowanie kultury estetycznej  i pobudzanie wrażliwości na piękno otaczającego świata. Rozwija postawę twórczą poprzez działalność plastyczną i pobudza proces percepcji. Wypowiadanie się w formie plastycznej daje dużo radości i zadowolenia. Pozwala dostrzegać, rozumieć i przeżywać wartości wizualne. Zajęcia wyzwoliły w wychowankach autentyczną radość tworzenia na skutek poznawania techniki plastycznej, jaka jest decupage.

Podczas realizacji programu „ Decupage-czyli radość tworzenia”, realizowanego od listopada do stycznia w CKiW w Szczawnicy, wychowankowie poznali podstawy tej niezwykłej techniki. Różnorodność w kwestii tematyki, jak i stosowanych technik pracy pozwoliła każdemu znaleźć coś dla siebie i poczuć, że jest twórcą. Podczas wprowadzenia teoretycznego uczestnicy dowiedzieli się czym jest decupage, jaka jest jego historia. Kolejno omawiano materiały potrzebne do tej techniki oraz rodzaje malowania i zdobienia. Po wstępie teoretycznym nadszedł czas na zajęcia praktyczne.  Wychowankowie wykonywali decupage na różnorodnych materiałach takich jak: drewno, porcelana, szkło, tkanina czy tez plastik. Celem zajęć było rozwijanie kreatywności, wyobraźni twórczej, rozwijanie sprawności manualnej, kształtowanie wrażliwości artystycznej i wrażliwości na piękno. Decupage zatem to bardzo interesujące hobby, które znakomicie odpręża i relaksuje. To sztuka, która umożliwia własnoręczne stworzenie pięknej i oryginalnej dekoracji. 

Wychowanie przez sztukę to nieodłączny element wychowania człowieka i niezwykle ważny proces, który obejmuje wszystkie predyspozycje  psychiczne i który dokonuje się we wszystkich okresach życia. Sztuka pozwala nam na rozwijanie prawidłowej percepcji, wzbogacanie kultury, uczuć i wyobraźni, rozwijanie procesów poznawczych, kształtowanie postaw estetycznych oraz organizowanie procesu prawidłowej percepcji. W myśl tego stwierdzenia, każdy wychowanek uczestniczący w projekcie poddawany był procesowi kształtowania i wzbogacania osobowości, na który składają się: kontakt z dziełami sztuki, własna aktywność twórcza, tworzenie i kreatywność.

Rodzi się więc potrzeba przybliżania młodego człowieka do świata sztuki, który to świat pomaga rozumieć i przeżywać rzeczywistość, uczy odczuwać i dostrzegać to, co ukryte i czego dotychczas nie dostrzegaliśmy, a także kształtuje postawy moralne i społeczne. Zakończeniem naszej przygody z decupagem była wystawa naszych prac.


Opracowanie: Katarzyna Mastalska


Отображение сетевого контента Отображение сетевого контента