Публикатор Публикатор

Назад

Do kariery zawodowej przygotuj się już w szkole

W szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych często zatrudniani są doradcy zawodowi, których rolą jest przybliżenie młodym ludziom świata zawodów i ukierunkowanie ich na właściwy wybór przyszłej ścieżki kariery. Do doradcy można dotrzeć też przez instytucje rynku pracy - między innymi Ochotnicze Hufce Pracy.

Na wczesnym etapie pracy z doradcą młody człowiek powinien mieć świadomość tego, że może wykonywać wiele różnorodnych zawodów. Warto zapoznać go chociażby z nazwami profesji, których w Polsce jest sklasyfikowanych kilkaset. Aż chce się krzyknąć „dla każdego coś dobrego!", bo nie trzeba być stolarzem, fryzjerką, kierowcą lub urzędnikiem. Można zostać copywriterem, doulą, baristą lub maklerem morskim.

Istotne jest, aby przyszły pracownik wiedział, gdzie udać się po pomoc i radę, gdy już będzie samodzielnie poruszał się po rynku pracy. Wsparcia takiego udzielają: urzędy pracy, Punkty Pośrednictwa Pracy OHP, prywatne biura pośrednictwa pracy, biura karier.

Kolejnym ważnym etapem pracy z doradcą zawodowym jest analiza osobowości ucznia. Łatwo i przyjemnie jest, jeśli wykonywana w dorosłym życiu praca współgra z zainteresowaniami, zdolnościami, charakterem i przekonaniami pracownika. Testy i kwestionariusze, jako niektóre z metod tej analizy, pozwalają poznać samego siebie, obiektywnie ocenić własne możliwości, wyłapać słabe punkty i dobrać skuteczne formy ich niwelowania, uświadomić motywy wyboru zawodu.

Końcowym etapem jest zapoznanie się ze specyfiką konkretnych zawodów, bliższe przyjrzenie się im. Dobrze zrobić to w sposób bezpośredni, przez obserwację lub rozmowę z przedstawicielem danej profesji, odwiedziny w miejscach pracy, podglądanie pracownika w czasie wykonywania obowiązków.

Istnieje powiedzenie, że można być każdym (w sensie zawodowym), wystarczy tylko chcieć. Rzeczywistość często niweluje ten pogląd. Do wielu profesji trzeba mieć konkretne predyspozycje i umiejętności. Bardzo ważne jest mierzenie własnych sił na zamiary i gotowość na ewentualną ich zmianę, aby uniknąć rozczarowań i frustracji.

Nie podlega dyskusji, że dobrze wybrany zawód jest sprawą bardzo ważną. Rzutuje na całe dorosłe życie. Daje pieniądze, stabilizację, satysfakcję, możliwość rozwoju, poczucie osiągnięcia sukcesu, pozwala poznać interesujących ludzi i ciekawe miejsca. Dlatego istotne jest przeanalizowanie i zaplanowanie swojego wyboru. Dokonanie tego wymaga poznania samego siebie. Im wcześniej młody człowiek zda sobie sprawę z własnych cech osobowościowych, systemu wartości, uzdolnień i zainteresowań, tym więcej czasu będzie miał na dokładne przemyślenie przyszłej drogi zawodowej. Już na poziomie pierwszej klasy gimnazjum uczeń powinien (przy pomocy doradcy zawodowego) poznać zawody (nie tylko te najpopularniejsze), uzyskać informacje o rynku pracy i wiedzieć, gdzie szukać pomocy w zakresie pracy.

 

Autor: Magdalena Golubska
Źródło: materiały szkoleniowe z firmy "Czas Na Sukces – Biuro Karier, Brodnica"


Отображение сетевого контента Отображение сетевого контента