Публикатор Публикатор

Назад

Docenić siebie

Ochotnicze Hufce Pracy to państwowa instytucja, która stwarza młodym ludziom możliwość zdobycia wykształcenia oraz kwalifikacji zawodowych. Hufiec Pracy w Stalowej Woli swoją ofertę kieruje do młodzieży, która znajduje się w trudnej sytuacji życiowej ograniczającej możliwości nauki w normalnym cyklu kształcenia.

Przykładem takiej młodzieży jest Patryk, który trafił do Hufca Pracy 9-17 w Stalowej Woli 01.09.2011 r. do III klasy Gimnazjum dla Dorosłych. Tu uzupełnił wykształcenie gimnazjalne, a w formie pozaszkolnej ukończył naukę zawodu i uzyskał tytuł czeladnika w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych.

Janina Małek: Od kogo otrzymałeś pierwszą informację o możliwości uzupełnienia wykształcenia w strukturach Ochotniczych Hufców Pracy?

Patryk: Pierwsze informacje otrzymałem od kolegów, którzy wcześniej zdecydowali, że swoje wykształcenie chcą uzupełnić w HP 9-17 w Stalowej Woli. W związku z tym, że w macierzystej szkole miałem problemy w nauce i jedno niepowodzenie szkolne zdecydowałem sam za zgodą rodziców, że dalszą naukę będę kontynuował w Gimnazjum dla Dorosłych w Stalowej Woli.

J.M.: Jakie było Twoje pierwsze wrażenie w nowej szkole?

P.: Bardzo pozytywne. Szybko zaaklimatyzowałem się w nowej klasie, poznałem nowych kolegów, spotkałem życzliwych mi ludzi i wreszcie poczułem się doceniony i dowartościowany.

J.M.: Jak mam to rozumieć?

P.: Bardzo prosto. Oceniany byłem za wiedzę. W miarę moich możliwości starałem się wywiązywać ze swoich obowiązków, chętnie przychodziłem do szkoły i do zakładu pracy, gdzie odbywałem przyuczenie do wykonywania określonej pracy w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych. Gimnazjum dla Dorosłych ukończyłem pomyślnie, egzamin sprawdzający z wybranego zawodu również bardzo dobrze zdałem.

J.M.: W gimnazjum dla dorosłych Twoja przygoda w OHP się nie zakończyła?

P.: To prawda. Długo zastanawiałem się, co dalej mam robić. Moi koledzy wybierali szkoły zawodowe, ja zdecydowałem, że skorzystam z propozycji komendanta hufca i pozostanę w HP 9-17 w Stalowej Woli i będę kontynuował naukę w formie pozaszkolnej. Bardzo się ucieszyłem, gdy zostałem poinformowany, że okres przyuczenia do wykonywania określonej pracy będę miał wliczony w poczet nauki zawodu.

J.M.: Wiedza i doświadczenie zawodowe to nie wszystko, czy nie brakuje Ci wiedzy teoretycznej, którą koledzy zdobywają w szkołach zawodowych?

P.: Na pewno mam braki w wiedzy teoretycznej, ale będę brał udział w kursie dokształcającym i mam nadzieję, że uzupełnię swoją wiedzę i będę umiał powiązać wiedzę teoretyczną z doświadczeniem praktycznym.

J.M.: Jakie są Twoje plany na przyszłość?

P.: Przede wszystkim ukończyć naukę zawodu i zdać z wynikiem bardzo dobrym egzamin zawodowy.

J.M.: Zbliża się czas egzaminu, czy czujesz się dobrze do niego przygotowany?

P.: Tak, starałem się systematycznie uczęszczać na zajęcia i angażować się w naukę wybranego zawodu. Myślę, że dobrze wykorzystałem czas nauki zawodu, zdobyłem bogate doświadczenie zawodowe poparte nie tylko wiedzą czysto teoretyczną, ale doświadczeniem ludzi, którzy uczyli mnie zawodu mechaniki pojazdowej.

J.M.: Czy na tym etapie swoją edukację zakończysz?

P.: Tak myślałem, ale pani komendant HP zaproponowała mi dalszą edukację. Zachęcała mnie do podjęcia  nauki w liceum ogólnokształcącym dla dorosłych i w perspektywie egzamin mistrzowski w wyuczonym zawodzie. Jeżeli pomyślnie zdam egzamin zawodowy to rozważę złożoną mi propozycję.

J.M.: Jak wygląda Twój wolny czas, jakie masz zainteresowania?

P.: Czasu wolnego nie mam, ponieważ staram się pracować i nie obciążać budżetu rodziców. Wolne chwile po pracy staram się spędzać bardzo aktywnie, uwielbiam podtrzymywać rodzinne i lokalne tradycje, gram w zespole.

J.M.: Jak myślisz, czy czas spędzony HP 9-17 dobrze wykorzystałeś, jak będziesz wspominał ten okres?

P.: Myślę, że był to nowy etap w moim młodym życiu, nowe doświadczenie, a przede wszystkim uzupełnienie wykształcenia, zdobycie kwalifikacji zawodowych i uzyskanie tytułu czeladnika.

Autor: Janina Małek Komendant Hufca 9-17


Отображение сетевого контента Отображение сетевого контента