Публикатор Публикатор

Назад

Dzień doradztwa zawodowego w Mławie

4 marca Mobilne Centrum Informacji Zawodowej oraz Ośrodek Szkolenia Zawodowego w Ciechanowie zorganizowało „Dzień doradztwa zawodowego" w Zespole Szkół Nr 3 w Mławie.

Doradcy zawodowi oraz specjalista ds. rozwoju zawodowego wspólnie z pedagogiem szkolnym Olgą Wińską – Tuszyńską zachęcali młodzież do skorzystania z usług Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Ciechanowie. Młodzież z Zespołu Szkół Nr 3 w Mławie miała możliwość zbadania predyspozycji poprzez wykonanie testów, odbycia indywidualnej rozmowy doradczej, skorzystania z bazy dydaktycznej w postaci ulotek informacyjno-promocyjnych. Uczniowie klas maturalnych mogli również zapoznać się z metodami poszukiwania pracy oraz uzyskać informacje o konstruowaniu dokumentów aplikacyjnych. Katarzyna Kaczorowska specjalista ds. rozwoju zawodowego zaprezentowała ofertę szkoleniową dedykowaną do młodych ludzi po ukończeniu kształcenia tak, aby w przyszłości mogli uzyskać lepszy start w przyszłość zawodową.

Dzień doradztwa zawodowego był odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie młodzieży na wiedzę z zakresu poradnictwa zawodowego i możliwością uzyskania kwalifikacji zawodowych bez konieczności kontynuowania nauki na studiach licencjackich.

Autor tekstu i zdjęcia: Anna Perkowska – doradca zawodowy MCIZ


Отображение сетевого контента Отображение сетевого контента