Публикатор Публикатор

Назад

Dzień drzwi otwartych w OSZ Dobre Miasto

15 października br. w Ośrodku Szkolenia Zawodowego OHP w Dobrym Mieście odbył się Dzień Drzwi  Otwartych pod hasłem „Nowe formy wsparcia dla młodych i przedsiębiorców".

W ramach inicjatywy odbyło się spotkanie ze specjalistą Warmińsko-Mazurskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie. Celem spotkania, zorganizowanego w ramach tej akcji było upowszechnienie informacji na temat nowych form wsparcia  dla osób bezrobotnych, poszukujących pracy jak i przedsiębiorców oraz zasad korzystania z  Funduszu Pracy, promocja aktywności i zatrudniania młodych ludzi, gdzie bezrobotni mogą zwrócić się po indywidualne konsultacje umożliwiających im skorzystanie z instrumentów rynku pracy. Poruszono też temat mobilności Polaków oraz odpowiedziano na pytania dlaczego Komisja Europejska popiera mobilność zawodową  i geograficzną? Mobilność zawodowa i geograficzna  przyczynia się optymalnie do wyższego zatrudnienia, postępu gospodarczego jak i społecznego, sprzyja też integracji politycznej UE. Pomimo, że Europa oferuje olbrzymie możliwości każdemu, kto chciałby wyjechać i rozwijać się, jak dotąd mobilność Polaków w porównaniu do mieszkańców Europy Zachodniej jest stosunkowo niska.

Osoby bezrobotne uczestniczące w spotkaniu miały możliwość wzięcia udziału w dyskusji dotyczącej sposobów podwyższania kwalifikacji, możliwości zmiany zawodu i dostosowywania kompetencji do wymagań europejskiego rynku pracy. Przedstawiono wszelkie formy aktywizacji zawodowej, dużo  pytań było odnośnie otworzenia własnej działalności gospodarczej. Poruszono  temat współpracy z doradcą zawodowym w sytuacji braku zatrudnienia.

Spotkanie miało też na celu zmotywowanie osób bezrobotnych  do ciągłej edukacji i rozwoju zawodowego, co może przyczynić się do późniejszych sukcesów  w poszukiwaniu i utrzymaniu zatrudnienia. Zwrócono też uwagę na kursy językowe. Dobrze wybrany kierunek wykształcenia, czy też szkolenia zawodowego może być drogą do sukcesu na rynku pracy.

Z doświadczeń działalności OSZ Dobre Miasto wynika, że właściwie wybrany kierunek szkolenia zawodowego zainicjował założenie działalności gospodarczej przez czterech absolwentów kursów zawodowych.

 

Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Olsztynie

Autorzy tekstu/zdj: Małgorzata Jasińska – Specjalista ds. rozwoju zawodowego

Zdjęcia:
WAMA_1    Uczestnicy Dnia Drzwi Otwartych w OSZ OHP w Dobrym Mięście

 


Отображение сетевого контента Отображение сетевого контента