Публикатор Публикатор

Назад

Dzień Edukacji Narodowej w Szczawnicy

Akademia rozpoczęła się od krótkiego wprowadzenia na temat dzisiejszego święta. Komisja Edukacji Narodowej została powołana w 1773r Była pierwszym w Europie Ministerstwem Oświaty. W 1775r Komisja Edukacji Narodowej rozpoczęła współpracę z Towarzystwem Do Ksiąg Elementarnych, które pracowało nad programami i podręcznikami szkolnymi. Komisja całkowicie zreformowała i zreorganizowała szkolnictwo w duchu narodowym i obywatelskim. Wprowadziła w szerokim zakresie nauki ścisłe i przyrodnicze, po raz pierwszy język polski, jako język nauczania, zamiast łaciny. Zajęła się też organizacją struktur szkolnictwa. Według prowadzonych wówczas programów nauczania, kształtowano i wychowywano światłych obywateli – patriotów.

Spotkania z różnymi osobami odgrywają w naszym życiu rolę wychowawczą. Rodzice i nauczyciele wprowadzają młodego człowieka w świat wartości, służą pomocą wychowawczą młodemu pokoleniu. Tymczasem maleje rola wychowawcza rodziny i szkoły. Praca wychowawcza często jest niweczona poprzez obalanie autorytetów, ośmieszanie tradycyjnych norm i wartości moralnych, usprawiedliwianie zachowań nagannych młodzieży i rozbudzanie ponad miarę ich potrzeb konsumpcyjnych.

Dzień Edukacji Narodowej skłania do refleksji nad kondycją naszej oświaty. Konieczne jest docenienie trudnej i bardzo odpowiedzialnej pracy nauczycieli i wychowawców. Potrzebne jest zrozumienie i współpraca z rodzicami, władzami oświatowymi i samorządowymi, aby lepiej uczyć i wychowywać. Dzień Komisji Edukacji Narodowej jest obchodzony do dnia dzisiejszego, jako Dzień Edukacji Narodowej, zwany powszechnie Dniem Nauczyciela. Z tej okazji młodzież przedstawiła krótki program artystyczny. "Jakże nie pisać wierszy, jakże nie płonąć w podzięce. Za dar najpiękniejszy, za serce". Tymi słowami uczniowie przekazali dyrekcji, nauczycielom, pracownikom szkoły, a także wszystkim pracownikom Centrum Kształcenia i Wychowania najserdeczniejsze życzenia i podziękowanie za wielką cierpliwość, wyrozumiałość i trud włożony w wychowanie. Do życzeń dołączyli kwiat i kartki wykonane własnoręcznie. Na zakończenie uroczystości, uczniowie klasy pierwszej złożyli uroczyste ślubowanie, które potwierdziło ich przynależność do szkolnej społeczności.

Autor: Elżbieta Tokarczyk, wychowawca


Отображение сетевого контента Отображение сетевого контента