Публикатор Публикатор

Назад

Edukacja informatyczna w HP 15-25 Gostyń

Edukacja informatyczna w HP 15-25 Gostyń Współczesna młodzież nazywana jest pokoleniem cyfrowym, pokoleniem Milenium, następną generacją oraz pokoleniem klapek i iPodów. Po raz pierwszy nazwa ta pojawiła się w 1993 roku, w amerykańskim magazynie "AD Age".

W odróżnieniu od poprzedniej generacji, określanej mianem Generacji X, "oswoili" nowinki technologiczne i aktywnie korzystają z mediów cyfrowych i technologii cyfrowych uznawani są za generację zuchwałą, otwartą na nowe wyzwania.

Celem działań podejmowanych w HP Gostyń w ramach edukacji informatycznej jest:

  • rozwój umiejętności informatycznych,
  • uświadomienie zagrożeń związanych z korzystaniem z Internetu takimi jak cyberprzemoc, oszustwa, pornografia, pedofilia, piractwo komputerowe,
  • ukazanie Internetu jako swoistej skarbnicy wiedzy oraz pozytywnego wpływu na rozwój zainteresowań, talentów i wiedzy, a także najpopularniejszego źródła komunikacji współczesnego człowieka,
  • pobudzenie aktywności twórczej młodzieży,
  • promowanie technologii komputerowych.

Nasz Hufiec po raz pierwszy włączył się w udział w obchody Dnia Bezpiecznego Internetu. Dzień Bezpiecznego Internetu (DBI) obchodzony jest z inicjatywy Komisji Europejskiej od 2004 roku. W Polsce Dzień Bezpiecznego Internetu od 2005 roku organizowany jest przez Fundację Dzieci Niczyje oraz Naukową i Akademicką Sieć Komputerową (NASK) – realizatorów unijnego programu Safer Internet. Głównym partnerem wydarzenia jest Fundacja Orange.
DBI ma na celu przede wszystkim inicjowanie i propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych, zaznajomienie rodziców, nauczycieli i wychowawców z problematyką bezpieczeństwa dzieci w Internecie oraz nagłośnienie tematyki dotyczącej bezpieczeństwa online. 
W ramach odbywających się cyklicznie zajęć komputerowych młodzież HP Gostyń korzysta z Platformy Edukacyjnej Elektroniczne Centrum Aktywizacji Młodzieży. Celem podjętych działań jest rozwój umiejętności informatycznych i wsparcie młodzieży wchodzącej na rynek pracy.

 


Отображение сетевого контента Отображение сетевого контента