Публикатор Публикатор

Назад

23. Finał WOŚP w Starachowicach

Ośrodek Szkolenia i Wychowania OHP oraz Młodzieżowe Centrum Kariery w Starachowicach, kolejny raz uczestniczyły w akcji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Wolontariuszki - uczestniczki OSiW: Anna Stawiarska, Patrycja Banaczek, Patrycja Mazur, kwestowały na ulicach miasta.  Opiekę nad młodzieżą sprawował doradca zawodowy - Katarzyna Misiowiec. W budynku Ośrodka czynna była  pracownia  fryzjerska, gdzie uczennice w zawodzie fryzjer: Katarzyna  Kowalska, Magda Myszka, Izabela  Jaciubek,  wykonywały usługi fryzjerskie pod nadzorem  instruktora szkolenia zawodowego - Agnieszki Kępy. Starachowickie Centrum Kultury przygotowało koncert "W rytmie serca", w którym uczestniczyła grupa artystyczna Kameleon pod kierunkiem Macieja Górskiego. Szczególne uznanie zdobył występ wokalny Patrycji Mazur. Przygotowaliśmy również stoisko promocyjne z ciastkami wykonanymi własnoręcznie przez młodzież. Podczas koncertu szefowa sztabu WOŚP Ilona Traczyk wielokrotnie, wśród instytucji zaangażowanych w akcję, wymieniała Ośrodek Szkolenia i Wychowania OHP i Młodzieżowe Centrum Kariery, co jest najlepszą formą promocji naszej instytucji.  W niedzielne popołudnie można było również skorzystać z porady doradcy zawodowego w Młodzieżowym Centrum Kariery.

Na zakończenie finału wszyscy uczestnicy wraz z kierownikiem Ośrodka - Lucyną Prokop  wzięli udział w "Światełku do nieba".


Отображение сетевого контента Отображение сетевого контента