Публикатор Публикатор

Назад

Grudniowe targi w Busku-Zdroju

10 grudnia Młodzieżowe Centrum Kariery OHP w Busku-Zdroju zorganizowało Targi Pracy, w których wzięło udział około tysiąca osób poszukujących pracy. Przedsięwzięcie odbyło się w Powiatowym Urzędzie Pracy w Busku-Zdroju.

Uroczystego otwarcia Targów Pracy dokonał pośrednik pracy Młodzieżowego Centrum Kariery OHP w Busku – Zdroju, Edyta Stefaniak. Swoją obecnością zaszczycili m.in. Wicestarosta buski, Stanisław Klimczak, Dyrektor PUP Marian Szostak i Wicedyrektor PUP w Busku–Zdroju Krystian Jarubas. Gościliśmy również miejscowe instytucje współpracujące z OHP i działające na rzecz osób poruszających się po rynku pracy: Powiatowy Urząd Pracy, Miejsko–Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Biuro Ośrodka Promowania Przedsiębiorczości Rolnej, Zakład Doskonalenia Zawodowego oraz Punkt Pośrednictwa Pracy OHP z Kazimierzy Wielkiej i Akademię Zdrowia z Kielc.

Oferty pracy na Targach Pracy prezentowały m.in. Bank Zachodni WBK, Wojskowa Komenda Uzupełnień,  międzynarodowe agencje pośrednictwa pracy: „Sidrom" z Buska – Zdroju,  oferująca pracę we Francji, agencja zatrudnienia „Aterima" z Krakowa, agencja zatrudnienia „Otto Polska" z Kielc, agencja zatrudnienia „Promedica 24" również z  Kielc.

Odwiedzający stoiska pracodawców i agencji mogli zasięgnąć informacji na temat wolnych miejsc pracy i wymogów, jakie trzeba spełniać, aby wziąć udział w rekrutacji i złożyć swoje aplikacje. Osoby poszukujące pracy mogły w tym dniu otrzymać oferty pracy stałej i krótkoterminowej, w kraju i za granicą oraz porady z zakresu doradztwa zawodowego. Instytucje współpracujące z Ochotniczymi Hufcami Pracy prezentowały swoją ofertę szkoleniowo-edukacyjną, świadczyły porady z zakresu przedsiębiorczości i  otwierania własnej działalności gospodarczej.

Pracownicy Świętokrzyskiej Wojewódzkiej Komendy OHP udzielali odpowiedzi na pytania dotyczące rynku pracy, wyboru zawodu, dalszej edukacji, bezpłatnych szkoleń, właściwego przygotowania się do rozmowy kwalifikacyjnej i zasad konstruowania dokumentów aplikacyjnych. Ponadto promowały projekt „Gwarancje dla młodzieży" poprzez dostarczanie informacji na temat celów i założeń projektu realizowanego przez ŚWK OHP.

Organizacja Targów Pracy została poparta szeroką akcją promocyjną. Rozwieszonych zostało kilkadziesiąt plakatów, rozdano też wiele ulotek. Informacja o imprezie znalazła się również w Internecie i lokalnej prasie. Szerokiego wsparcia przy organizowaniu Targów Pracy udzielił Powiatowy Urząd Pracy w Busku-Zdroju, za co serdecznie dziękujemy życzliwej nam Dyrekcji i zaangażowanym w pomoc pracownikom PUP. 


Отображение сетевого контента Отображение сетевого контента