Публикатор Публикатор

Назад

Grupowe zajęcia z doradztwa w Kostrzynie nad Odrą

W dniach od 2 do 5 grudnia uczestnicy projektu „Równi na rynku pracy" uczestniczyli w grupowych zajęciach z doradcą zawodowym. Spotkania odbyły się w Młodzieżowym Centrum Kariery OHP w Kostrzynie nad Odrą. Ich głównym założeniem było nabycie przez młodych ludzi kompetencji niezbędnych do świadomego i aktywnego poruszania się po współczesnym rynku pracy.

Pierwszy dzień poświęcono zajęciom integracyjnym - „Bilans wiedzy o sobie", podczas których uczestnicy określali swoje słabe i mocne strony oraz zastanawiali się nad posiadanymi uniwersalnymi umiejętnościami. Nacisk położono na rozwijanie umiejętności współdziałania w grupie i wzmacnianie poczucia własnej wartości. Pokazano znaczenie cech osobowościowych oraz tworzenie trafnego obrazu siebie, by dobrze funkcjonować w życiu zawodowym.

Kolejny dzień warsztatów miał na celu dostarczenie wiedzy na temat roli pracy i wartości w realizowaniu potrzeb życiowych człowieka oraz zainspirowanie uczestników do postrzegania własnych zasobów, jako atutów przydatnych na współczesnym rynku pracy. Przekazane zostały informacje na temat instytucji rynku pracy oraz branż uznawanych za przyszłościowe. Rozwijano umiejętności poruszania się po współczesnym rynku pracy i dokonano analizy metod poszukiwania zatrudnienia.

Następny dzień w całości poświęcono rozmowie kwalifikacyjnej. Uczestnicy uczyli się profesjonalnego przygotowania do niej, analizowali najczęściej zadawane pytania oraz brali udział w scenkach i ćwiczeniach dotyczących Assesment Center.

Ostatni dzień zajęć koncentrował się na wypracowaniu przez wszystkich uczestników ich własnych dokumentów aplikacyjnych, niezbędnych podczas ubiegania się o pracę. Młodzież tworzyła swoje własne CV oraz listy motywacyjne pod wybrane oferty pracy.

 

Zdjęcie: Uczestnicy podczas zajęć

 


Отображение сетевого контента Отображение сетевого контента