Публикатор Публикатор

Назад

Hufiec Pracy na VI Kolneńskich Targach Edukacji i Pracy

W Ośrodku Kultury i Sportu w Kolnie 25 lutego odbyły się VI Kolneńskie Targi Edukacji i Pracy. Przedsięwzięcie jest organizowane z myślą o osobach bezrobotnych i poszukujących pracy, uczniach i wszystkich zainteresowanych odnalezieniem nowych ścieżek kariery zawodowej.

Celem spotkania było zapoznanie młodzieży z ofertą edukacyjną uczelni wyższych, zbliżenie młodych ludzi do środowiska pracodawców, instytucji rynku pracy oraz podniesienie świadomości w zakresie podejmowania samodzielnych i trafnych decyzji dotyczących dalszego wyboru kierunku kształcenia i zawodu w celu zwiększenia szans na rynku pracy. Organizatorem Targów było Młodzieżowe Centrum Kariery w Kolnie, współorganizatorem Powiatowy Urząd Pracy w Kolnie. Patronat honorowy nad targami objął Starosta Kolna i Burmistrz Miasta Kolno. Patronat medialny sprawowało Radio Nadzieja, Miesięcznik Kolneński oraz portal Kolniak24.

Jak co roku w przedsięwzięciu uczestniczyli przedstawiciele najważniejszych uczelni z województwa podlaskiego i mazowieckiego, którzy przedstawiali informacje na temat proponowanych kierunków kształcenia oraz warunków rekrutacji na poszczególne wydziały. Nie zabrakło firm i instytucji prezentujących profile swojej działalności oraz aktualne oferty pracy. Uczestnicy Hufca Pracy w Kolnie również wzięli aktywny udział w Targach. Przygotowali swoje stoisko, przy którym zainteresowani mogli dowiedzieć się więcej na temat placówki, oferty kształcenia oraz portalu ECAM i oferowanych możliwościach. Młodzież rozdawała przygotowane ulotki i broszury. Uczestnicy Hufca Pracy wraz z wychowawcą zaangażowali się też w część artystyczną spotkania, gdzie prezentowali swoje wokalne talenty. Udział w Targach Edukacji i Pracy z pewnością pozwoli młodym ludziom lepiej poruszać się po rynku pracy oraz poznać zasady w nim panujące.

Na zdjęciu: stoisko wystawiennicze

Autor: Milena Samul, Agnieszka Duda - wychowawcy HP Kolno
Zdjęcie: Marcin Sekściński

 


Отображение сетевого контента Отображение сетевого контента