Публикатор Публикатор

Назад

Informatyczna @ktywność uczestnika OHP

Sieć internetowa to nie tylko zabawa i portale społecznościowe. To również gigantyczne źródło wiedzy o rynku pracy. Poszukiwanie miejsca zatrudnienia poprzez internet jest szczególnie atrakcyjne dla młodych osób.

Wychodząc naprzeciw rosnącym oczekiwaniom i potrzebom rynku pracy Ochotniczy Hufiec Pracy w Strzelinie w roku szkolnym 2014/2015 rozpoczął realizację programu edukacyjno-profilaktycznego "Zarzucamy sieć na pracę". Program ten jest realizowany w ramach zadania Informatyczna @ktywność uczestnika OHP. Adresatami są młodzi ludzie będący uczniami Gimnazjum z przysposobieniem do pracy w Zespole Placówek Oświatowych w Strzelinie, którzy dopiero nabywają umiejętności poruszania się po rynku pracy. Nadrzędnymi zadaniami programu są:

- rozwijanie umiejętności wykorzystania komputera i sieci Internet w efektywnym planowaniu dalszej drogi  edukacji i pracy;

- przygotowanie uczestników programu do podjęcia trafnej decyzji wyboru zawodu, szkoły lub podjęcia pracy;

- kształcenie stosowania w praktyce umiejętności z zakresu technologii informatycznej do poruszania się na rynku pracy;

- poznanie własnych skłonności i predyspozycji zawodowych;

- nabywanie wiedzy komputerowej do praktycznego wykorzystania w przyszłości;

- zapoznanie z ofertą edukacyjną i aktywne poszukiwanie prac.

Co daje udział w programie?

Aktywne uczestnictwo w poszczególnych przedsięwzięciach zwiększa kompetencje komunikacyjne młodzieży. Młodzi ludzie uzyskują informacje o dostępie do nowoczesnych e-usług m.in. zapoznają się z aktualną ofertą szkół ponadgimnazjalnych z Powiatu Strzelińskiego na platformie dolnośląskie.edu.com.pl W sieci również znajdziemy wiele różnych serwisów i stron, dzięki którym mamy możliwość znalezienia interesujących nas ofert pracy, zdobyć informacji na temat danego pracodawcy, wysłania dokumentów aplikacyjnych i dowiedzenia się, jak poprawnie napisać CV. Program „Zarzucamy sieć na pracę" daje nie tylko możliwość dostępu do wiedzy, ale również pokazuje, jak właściwie poruszać się na portalach poświęconych pracy. Kładziony jest również szczególny nacisk na bezpieczne korzystanie z sieci on-line oraz wskazanie ryzyka związanego z różnego rodzaju uzależnieniami związanymi z Internetem. Sprawne korzystanie z nowoczesnej technologii komputerowej i umiejętność wybierania potrzebnych informacji są podstawami przygotowującymi uczestników do życia. Ważne jest, by młodzież nauczyła się posługiwać się siecią w celach edukacyjnych i życiu codziennym. Aktywność i frekwencja uczestników na zajęciach jest najlepszym dowodem na potrzebę realizacji tego typu programów. Cieszy się dużym zainteresowaniem ze strony młodzieży, która chętnie korzysta z dostępu do nowoczesnych technologii informacyjnych. 

Autor:   Sabina Abrahamowicz- st.wychowawca HP – 1-63 w Strzelinie

Źródło:  tekst własny


Отображение сетевого контента Отображение сетевого контента