Публикатор Публикатор

Назад

Jak można spędzać wolny czas

„Czas wolny” jest obecnie dość często poruszanym zagadnieniem przez pedagogów jak również psychologów zarówno w prasie jak i innych mediach. Jego brak lub nieracjonalne wykorzystanie jest problemem dość powszechnym we współczesnym świecie.

Gry komputerowe, telewizja, Internet, portale społecznościowe, kino, wizyty w galeriach handlowych i spotkania towarzyskie na przysłowiowym „trzepaku” - to jedne z najpopularniejszych sposobów, w jaki młodzi ludzie spędzają czas wolny od lekcji  i obowiązków domowych. Czy jest w tym coś niewłaściwego? Czy powinniśmy wpływać na decyzje i wybory jakich dokonuje młodzież organizując sobie wolny czas? Takie pytania nasunęły mi się podczas jednej z rozmów z młodzieżą.

Wydaje się, że w tym przypadku problem tkwi... w szczegółach. Telewizja czy Internet przecież nie są złe. Uczą, pobudzają wyobraźnię, inspirują do odkrywania świata, ale pamiętajmy, że nie mogą być jedyną formą spędzania wolnego czasu. Szklany ekran jest odbierany tylko przez wzrok i słuch , a młodzież chce chłonąć wrażenia wszelkimi zmysłami. Wizyty w galeriach handlowych  (o ile nie stają się codziennością), choć niewiele wnoszą do życia pozytywnych wartości, przecież nie szkodzą. Należy tylko pamiętać, aby takie zajęcia nie stały się jedynymi i głównymi zainteresowaniami młodych ludzi. Warto poszukać  i zorganizować w swoim otoczeniu bardziej kreatywne i rozwijające możliwości spędzania wolnego czasu. Młodzi ludzie z pewnością zbyt mało czasu spędzają na świeżym powietrzu, niewielki odsetek regularnie uprawia jakiś sport, zbyt rzadko też korzystają z oferty kulturalnej. Bardzo ważną kwestią staje się umiejętne wskazanie młodzieży alternatywnych sposobów zagospodarowania czasu wolnego, którym dysponuje w okresie ferii, wakacji czy też weekendów.

Dlatego też w Ośrodku Szkolenia i Wychowania w Trzebini postanowiliśmy pokazać młodym ludziom, jak można w różny sposób spędzać wolny czas podczas ferii zimowych. Zaproponowaliśmy uczestnikom kilka wyjazdów m.in. do Kopalni Soli w Wieliczce, Kopalni Guido w Zabrzu, Zabytkowej Kopalni  w Tarnowskich Górach, jak również na ściankę wspinaczkową w Krakowie. Wyjazdy te były okazją do spędzenia czasu wolnego w sposób aktywny, a także do poznania różnych zawodów, jakie w przyszłości mogą wykonywać. Wycieczki wzbudziły  ciekawość i zainteresowanie. Młodzi ludzie dowiedzieli się, jak można rozwijać swoje pasje i pragnienia. Wyrazili chęć bliższego poznania specyfiki zawodów, z którymi zetknęli się podczas wyjazdów, a zwłaszcza zawodu górnika.

Współczesnemu człowiekowi brakuje często odpowiedniej dawki ruchu, kontaktu z przyrodą, możliwości spontanicznego wyrażenia wewnętrznych stanów emocjonalnych, bliskich i nieformalnych kontaktów z innymi ludźmi. Organizacja czasu wolnego jest zadaniem tak samo ważnym, jak organizacja pracy szkolnej. Dlatego też, problem ten powinien stać się naczelnym zadaniem pedagogów w  zakresie profilaktyki nadmiernego przeciążania młodzieży obowiązkami szkolnymi. Wpojenie pożądanych nawyków i zainteresowań rekreacyjno- sportowych powinno procentować prawidłowym rozwojem psychofizycznym społeczeństwa.                   Warto korzystać z aktywnych form wypoczynku oraz decydować się na zajęcia, które wnoszą coś pozytywnego do życia, pozwalają na rozwój osobisty i nowe doświadczenia.

Autor: Anna Kraj-Dym
Źródło: opracowanie własne


Отображение сетевого контента Отображение сетевого контента