Публикатор Публикатор

Назад

Jak podnieść swoje kwalifikacje zawodowe?

Jedną z metod podniesienia lub zdobycia nowych kwalifikacji zawodowych przez młode osoby są szkolenia zawodowe, realizowane na terenie całego kraju przez różne instytucje i często są refundowane przez Unię Europejską.

Obecnie zbyt wielu młodych ludzi, z różnych przyczyn, przerywa lub rezygnuje z kształcenia w tym zawodowego. Sprawia to, że mają oni trudności z wejściem na rynek pracy i otrzymaniem zatrudnienia.

Czym właściwie jest szkolenie? Są to zajęcia pozaszkolne mające na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych potrzebnych do wykonywania pracy, w tym umiejętności poszukiwania zatrudnienia.

Młodzi ludzie często po zakończeniu edukacji na poziomie szkoły podstawowej lub gimnazjum nie wiedzą, co dalej robić, gdzie szukać wsparcia. Nie posiadają żadnych kwalifikacji zawodowych ani doświadczenia, brak im umiejętności planowania kariery i własnego rozwoju zawodowego oraz umiejętności aktywnego poszukiwania pracy, brak informacji na temat przedsiębiorczości i rynku pracy oraz informacji o szkoleniach zawodowych. Mogą oni jednak, czego sami niejednokrotnie nie wiedzą, skorzystać z bezpłatnych usług świadczonych przez Ochotnicze Hufce Pracy działające na terenie całego kraju.

Obecnie Ochotnicze Hufce Pracy realizują ogólnopolski projekt Gwarancje dla młodzieży. Jego celem jest wspieranie młodych ludzi w wieku 16 – 25 lat w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych i zdobyciu niejednokrotnie pierwszego doświadczenia zawodowego. W ramach tej inicjatywy bezrobotna młodzież może ukończyć bezpłatne szkolenie/kurs zawodowy oraz odbyć staż zawodowy u pracodawcy. Jest to szansa na szybkie „wyuczenie się" zawodu lub przekwalifikowanie się. Obok wiedzy teoretycznej uczestnicy zdobywają również praktyczne umiejętności, które można wykorzystać zaraz po wyjściu z zajęć. Ponadto szkolenia skierowane do indywidualnych klientów (w szczególności do młodych ludzi) pozwalają im rozwijać i doskonalić umiejętności niezbędne do osiągania osobistych celów, podnoszą ich własną samoocenę, pewność siebie i zdolność do podejmowania decyzji wymagających własnej inicjatywy.

Projekt Gwarancje dla młodzieży oferuje młodym ludziom różnego typu szkolenia dostosowane do aktualnych potrzeb na rynku pracy. Trwają zwykle od 70 do 200 godzin i kończą się najczęściej formalnym egzaminem, dającym uprawnienia do wykonywania usług, czynności lub obsługi urządzeń i maszyn związanych z konkretnym zawodem. Przykładem takiego szkolenia jest „Magazynier z obsługą wózków widłowych, uprawnieniami UDT wraz z wymianą butli gazowej", gdzie obok obsługi komputera i programów magazynowych, gospodarką magazynową, zarządzania towarem w magazynie oferowane są uczestnikom zajęcia praktyczne związane z obsługą podstawowych maszyn użytkowanych w magazynie, takich jak wózek widłowy, podnośnik czy transporter. Inne szkolenia, realizowane w ramach w/w projektu to np.: spawanie metodą MAG/MIG/TIG, operator koparko-ładowarki, kelner/barman, kelner/barista, profesjonalny sprzedawca z obsługą kas fiskalnych i programu do fakturowania, grafik komputerowy, kosmetyczka-wizażystka.

Dla młodych ludzi przedwcześnie kończących naukę, a w szczególności dla młodych osób pochodzących z terenów wiejskich, szkolenia zawodowe są bardzo dobrym i szybkim rozwiązaniem na ponowne włączenie do nurtu kształcenia. Oprócz tego, że w trakcie tego kształcenia mają oni szansę na zdobycie nowego zawodu lub jego zmianę, to zostają oni objęci również wsparciem ze strony doradcy zawodowego, który może zaplanować ich karierę, zapoznać z rynkiem edukacyjnym, pośrednika pracy, który ma bezpośredni kontakt z pracodawcami i dysponuje różnymi ofertami pracy, a także mają okazję skorzystania z porad psychologa czy prawnika. Młodzież szczególnie zainteresowana rozwojem zawodowym, aktywnie uczestnicząca w zajęciach, ma możliwość skorzystania z kursów uzupełniających typu: kurs przedsiębiorczości, kurs komputerowy, kurs językowy, prawo jazdy kat. B. Takie inicjatywy zwiększają możliwość znalezienia pracy i bardzo często pozwalają młodym osobom zdobyć stałe zatrudnienie.

Autor: Aneta Kołodziejska - Pośrednik pracy MCK Ozorków


Отображение сетевого контента Отображение сетевого контента