Публикатор Публикатор

Назад

Jak staż zawodowy wpłynął na moje życie?

Jak staż zawodowy wpłynął na moje życie? Na to i wiele innych pytań odpowiedzi udzielił uczestnik projektu „Równi na rynku pracy-EFS” z MCK w Augustowie, dla którego udział w nim stał się szansą na lepsze jutro.

Mimo spadku bezrobocia, poprawy sytuacji gospodarczej kraju, oporna na zmiany jest tzw. grupa NEET, czyli osób, które nie pracują, nie kontynuują edukacji, nie biorą udziału w żadnych szkoleniach zawodowych. Powody tej sytuacji są bardzo różne: nałogi, problemy zdrowotne, pochodzenie z rodzin dysfunkcyjnych, biednych. Na brak aktywności ze strony młodych ludzi do poszukiwania pracy wpływa także wygodnictwo – osoby młode wolą siedzieć w domu, oglądać telewizję, spać, robić rzeczy, które nie wpływają na poprawę ich sytuacji społecznej. Wśród tych ludzi panuje przekonanie, że nie warto podejmować „byle jakiej pracy".

Ta specyficzna grupa potrzebuje rożnych form wsparcia, by aktywnie wejść na rynek pracy. Osoby te potrzebują aktywizacji by odzyskać kontrolę nad swoim życiem. Od września 2014 roku Młodzieżowe Centrum Kariery w Augustowie przychodzi im z pomocą realizując projekt „Równi na rynku pracy - EFS", którego głównym celem jest nabycie przez młodych ludzi umiejętności zawodowych, interpersonalnych, zdobycie doświadczenia. Projekt jest po to, by pomóc młodzieży z grupy NEET odzyskać wiarę w siebie i chęć do pracy.

Osobą z grupy NEET był Marcin, który dzięki udziałowi w projekcie zmienił swoje życie. Jak do tego doszło?

Pośrednik pracy: Jak wyglądało twoje życie przed przystąpieniem do projektu?

Marcin: Jak wyglądało moje życie? Szkołę skończyłem na poziomie gimnazjum, ponieważ zostałem skreślony z listy uczniów zawodówki z powodu konfliktu z nauczycielem, oczywiście z mojej winy. Potem nie chciało mi się już dalej uczyć. Pochodzę z rodziny biednej, z problemami alkoholowymi, korzystającej z pomocy społecznej. Mieszkam na wsi, gdzie się nic nie dzieje. Z powodu braku zajęcia popadłem w nałogi oraz konflikt z prawem. Udział w projekcie był dla mnie motywacją do zmiany mojego życia.

Pośrednik pracy: Skąd dowiedziałeś się o możliwości wzięcia udziału w projekcie?

Marcin: Do MCK w Augustowie przyprowadził mnie kolega, tam dowiedziałem się o projekcie. Zgłosiłem się na rozmowę rekrutacyjną, gdzie wypełniłem odpowiednie dokumenty, ale nie byłem do końca przekonany, czy rzeczywiście chcę wziąć w nim udział. Później otrzymałem telefon z informacją, że zostałem zakwalifikowany do udziału. Pomyślałem, że może jednak to jakaś szansa dla mnie. To był punk zwrotny w moim życiu.

Pośrednik pracy: Z jakich form wsparcia korzystałeś podczas udziału w projekcie „Równi na rynku pracy - EFS"?

Marcin: Udział w projekcie rozpocząłem od spotkań z doradcą zawodowym, podczas których nauczyłem się pisać CV, poznałem swoje mocne strony, dowiedziałem się, jak rozmawiać z pracodawcą. Następne były zajęcia z psychologiem, podczas których nauczyłem się panować nad swoimi emocjami, nabrałem pewności siebie. Pani psycholog uświadomiła mi, że spokojną rozmową z drugim człowiekiem można rozwiązać wiele konfliktów, do tej pory w swoim życiu większość spraw załatwiałem krzykiem. Zajęcia nauczyły mnie, jak zapanować nad stresem, uświadomiły mi, że kontrola nad sobą i swoim życiem nie jest tak prostym zadaniem, tym bardziej, że łatwo ulegam znajomym. Szybko tracę zapał i chęć do działania.

Zajęcia psychologiczne uświadomiły mi też, że żyję w nałogu i tracę kontrolę nad sobą, dotarło do mnie, że osoby, na których mi zależy, zaczęły się ode mnie odwracać właśnie przez nałóg i moją agresję. Brałem też udział w spotkaniach z tutorem, pośrednikiem pracy, jednak najciekawszy były kurs zawodowy – magazyniera z obsługą wózka jezdniowego, który ukończyłem pozytywnie. Po jego zakończeniu skierowano mnie na staż. Podczas tych wszystkich zajęć, dużym wsparciem była dla mnie pani Asia – opiekunka grupy, która wielokrotnie musiała mnie motywować, żebym nie zrezygnował z udziału w projekcie. Zawsze mogłem na nią liczyć. Dla mnie ważne też było to, że podczas zajęć otrzymywałem ciepły posiłek i zwrot pieniędzy za bilety.

Pośrednik pracy: Gdzie odbywałeś staż zawodowy, czego się podczas jego realizacji nauczyłeś?

Marcin: Staż odbywałem w sklepie budowlanym na stanowisku magazynier z obsługą wózka jezdniowego. Podczas stażu nauczyłem się przyjmować i sprawdzać towar, umiem prawidłowo zabezpieczyć, wyładować i załadować materiał, obsługiwać wózek jezdniowy. Opiekun ze stażu bardzo chwalił moją pracę pani Asi. Pierwszy raz w życiu byłem z siebie naprawdę dumny, bo pierwszy raz w życiu ktoś mnie pochwalił.

Pośrednik pracy: Jakie korzyści przyniósł ci udział w projekcie?

Marcin: Udział w projekcie to była taka rewolucja w moim życiu. Ukończyłem kurs zawodowy, który otworzył mi drogę do pracy. Staż umożliwił mi zdobycie doświadczenia w zawodzie. To wszystko sprawiło, że uwierzyłem w siebie i swoje możliwości, że jednak coś potrafię i ludzie to dostrzegają. Po ukończonym stażu złożyłem CV w kilku firmach i szybko zostałem zaproszony na rozmowę kwalifikacyjną. Dostałem umowę o pracę. Dotarło do mnie, jak dużo osiągnąłem i jak dużo mam jeszcze do zrobienia, aby odzyskać kontrolę nad swoim życiem. Ale dziś mogę powiedzieć, że jestem szczęśliwy i dumny z siebie.

Trudna sytuacja materialna i brak wsparcia ze strony najbliższych wpłynęły na bierną postawę Marcina, która uniemożliwiała mu własny rozwój. Teraz odzyskał wiarę w siebie, w swoje możliwości i ciągle walczy z nałogami. Los mu sprzyja, a on stara się nie zmarnować otrzymanej szansy. Życzę mu, żeby nigdy nie patrzył w przeszłość, wierzył w siebie i dążył ku nowym wyzwaniom.

Autor: Magdalena Kiempisty, pośrednik pracy MCK Augustów


Отображение сетевого контента Отображение сетевого контента