Публикатор Публикатор

Назад

Jak zapewnić sobie awans?

W telewizji bądź w prasie często oglądamy młodych ludzi na wysokich stanowiskach, śledząc ich błyskotliwe kariery. Mamy wówczas wrażenie, że sukces zawodowy jest powszechny, że dotyczy nas wszystkich. Stawiamy więc pytanie: czym tak naprawdę jest awans i jak go sobie zapewnić?

Awans to zmiana czyjejś sytuacji osobistej na lepszą, a więc zmiana stanowiska pracy na lepiej płatne lub bardziej prestiżowe. To podjęcie bardziej interesującej pracy, w której dzięki szerszemu zakresowi odpowiedzialności będzie można nauczyć się czegoś nowego. Większość uważa, że awans to wydarzenie oczekiwane, szczęśliwe, które daje prestiż i uznanie, wpływa korzystnie na samoocenę, zwiększa wiarę we własne siły. Osoba wyróżniona czuje się doceniona, a jej umiejętności i kompetencje zauważone. Awans jest więc ogromną siłą motywującą do działania.

Zanim będziemy starać się o awans warto zastanowić się, czy jest to coś, o czym marzymy i czy będziemy w stanie wziąć na siebie większą odpowiedzialność i samodzielnie podejmować wiele decyzji, bowiem awans właśnie z tym się wiąże.

Kto najczęściej awansuje? Najczęściej są to osoby, które potrafią wykazać, że nadają się na wyższe stanowisko, są dobre w tym, co robią i osiągają znakomite rezultaty. Poza tym szybko się uczą wykonywać nowe zadania i ciągle rozwijają swoje umiejętności, pokazując na wiele sposobów, że przynoszą firmie korzyści. Osoby takie są pewne siebie, otwarte, kreatywne, elastyczne i pomysłowe, mają odpowiednie nastawienie do pracy i współpracowników.

Jak awansować w dzisiejszych czasach?

Jeszcze kilkanaście lat temu to kwalifikacje, umiejętności, pilność i dobra jakość pracy były podstawowym warunkiem awansu. Dzisiaj dodatkowo ważna jest znajomość celów i potrzeb firmy oraz umiejętne dostosowanie się do nich. Aby uzyskać awans, należy pamiętać o tym, aby nasze osiągnięcia były zauważalne, łatwe do zmierzenia i dotyczyły spraw ważnych dla firmy. Nasze działania powinny nas wyróżniać zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz. Ważne jest również budowanie relacji z odpowiednimi osobami i wywieranie na nich właściwego wrażenia.

Kolejnym ważnym aspektem są ścieżki awansu. Jedni pokonują szczeble kariery po kolei, a inni, tak zwani „skoczkowie”, próbują przemierzyć kilka szczebli na raz. Czy tak można?

Są firmy, które chcąc osiągnąć jak najlepsze rezultaty omijają standardowe procedury awansu. Szukają ambitnych, przebojowych młodych ludzi, którzy dokonali już takiego  „skoku.” A młodzi w krótkim czasie zmieniają wysokie stanowiska, przechodzą z firmy do firmy, często kierując się oferowanymi im zarobkami. Każdy kolejny skok wiele ich kosztuje, bowiem muszą dopasować się do nowej rzeczywistości, często ryzykują, ale może jest to właśnie ich życiowa szansa. Istnieją też organizacje, które przestrzegają pewnego rytmu rozwoju zawodowego. Pracownik powoli wspina się po szczeblach kariery. By awansować musi mieć widoczne osiągnięcia, przez pewien czas rozwijać się, posiadać zdolność strategicznego myślenia i zyskać akceptację swoich przełożonych.

Która ścieżka awansu jest lepsza, która przynosi większe korzyści? Trudno powiedzieć, bo ma na to wpływ wiele czynników. Zależy to nie tylko od polityki firmy, w której jesteśmy zatrudnieni, ale też od nas samych. Zazwyczaj karierę buduje się latami, ceniona jest ciężka praca, doświadczenie, dojrzałość. Zdarza się jednak, że ludzie awansują w sposób spektakularny, znajdując się we właściwym miejscu i czasie i potrafią dostosować swoją ofertę – siebie do potrzeb firmy. Nie każdy byłby na to gotowy, dlatego trudno ocenić, który sposób dochodzenia do awansu jest lepszy. Najważniejsze jest, by w swoim rytmie realizować zawodowe marzenia. Może czasami warto poczekać, by za szybko się zawodowo nie wypalić.

Autor: Lidia Pacholasz - doradca zawodowy - stażysta
Źródło:
Lees J. Jak zapewnić sobie awans. Oficyna Wolters Kluwer, Kraków 2008
Przemieniecki J. Jak zyskać uznanie szefa i odnieść sukces w pracy. Helion, Gliwice 2007
Internet: www.jobfitter.pl

 


Отображение сетевого контента Отображение сетевого контента