Публикатор Публикатор

Назад

Jak znaleźć bezpieczną pracę za granicą?

W 2004 roku Polska stała się częścią Unii Europejskiej. Od tego czasu możliwy jest swobodny przepływ pracowników w obrębie krajów członkowskich. Teraz legalną pracę podejmiesz w dowolnym kraju Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), obejmującego wszystkie kraje UE oraz Islandię, Norwegię i Liechtenstein (to wyjątek: rynek zamknięty dla obcokrajowców). Bez przeszkód prawnych możesz też pracować w Szwajcarii, która nie należy wprawdzie do UE ani EOG, ale także otworzyła dla Polaków swój rynek pracy.

Wiele osób decyduje się na wyjazdy do pracy za granicę do krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Osoby poszukujące pracy korzystają z ofert umieszczanych na stronach internetowych, w agencjach zatrudnienia, Ochotniczych Hufcach Pracy, Urzędach Pracy.

Przed wyjazdem do pracy należy dokładnie przeanalizować ofertę pracy. Jeśli decydujesz się na samodzielne przeszukiwanie ofert zagranicznych pracodawców, musisz liczyć się z tym, że znalezienie odpowiedniej oferty zajmie dużo czasu. Niezbędna może się wówczas okazać znajomość miejscowych przepisów prawa pracy. Warto skorzystać z usług doradcy EURES, który może pomóc przy doborze odpowiedniej oferty pracy.

Wykaz ofert pracy oraz dane Twojego doradcy EURES znajdziesz na stronie: www.eures.praca.gov.pl.

Jak postępować przed wyjazdem do pracy za granicą:

  1. W miarę możliwości sprawdź swojego pracodawcę: obejrzyj stronę internetową, opinie pracowników.
  2. Skorzystaj z usług doradcy EURES, zapoznaj się przed wyjazdem z podstawowymi przepisami prawnymi w danym kraju.
  3. Agencja zatrudnienia: czy posiada odpowiedni certyfikat www.kraz.praca.gov.pl, czy dana agencja posiada umowę zawartą z pracodawcą zagranicznym, spisz z agencją zatrudnienia  umowę. Agencja zatrudnienia nie może pobierać opłat od poszukujących pracy.
  4. Kup bilet powrotny.
  5. Zabezpiecz swoje finanse tzw. kieszonkowe na początek.
  6. Oceń swoje umiejętności językowe.
  7. Zabierz ze sobą potrzebne adresy (konsulat, znajomi) oraz dokumenty potwierdzające Twoje doświadczenie przetłumaczone na język pracodawcy. Koniecznie weź ze sobą dowód tożsamości, umowę z agencją i potwierdzenie dodatkowego ubezpieczenia, jeśli je masz.
  8. Nie zgadzaj się na nielegalna pracę. Spory pomiędzy Tobą a pracodawcą rozstrzyga sąd w kraju pracodawcy, a nie sąd w Polsce.
  9. Nie podpisuj niczego, czego nie rozumiesz! Przetłumacz cały tekst i przeczytaj spokojnie, zanim podejmiesz decyzję.
  10. Jeśli pracujesz bez pisemnej umowy, łamiesz prawo. W razie kontroli grozi za to kara.

Więcej informacji na:www.mpips.gov.pl/praca/praca-za-granica.

Od 1 stycznia 2015 r. pośrednictwo pracy związane ze swobodnym przepływem pracowników na terenie państw UE/ EOG i Szwajcarii jest realizowane przez Ochotnicze Hufce Pracy w ramach sieci EURES. Jest to międzynarodowa sieć pośrednictwa pracy podejmowanego przez kraje Unii Europejskiej/ EOG i Szwajcarii.

Zadania sieci EURES to:

- udzielanie bezrobotnym i innym osobom poszukującym pracy pomocy w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia zgodnie z prawem swobodnego przepływu pracowników w UE;

- udzielanie pracodawcom pomocy w uzyskaniu pracowników o poszukiwanych kwalifikacjach zawodowych;

- inspirowanie i organizowanie kontaktów bezrobotnych i poszukujących pracy z pracodawcami;

- informowanie o sytuacji na rynkach pracy z uwzględnieniem występujących tam zawodów deficytowych i nadwyżkowych;

- przeciwdziałanie i zwalczanie pojawiających się przeszkód w mobilności w dziedzinie zatrudnienia;

- inicjowanie projektów o wymiarze międzynarodowym i ich zarządzanie.

Sieć EURES posiada bazę agencji poszukiwania pracy krajów EOG, które wymieniają między sobą informacje o rynku pracy i oferty zatrudnienia, mogące zainteresować poszukujących pracę w innych państwach członkowskich. Doradcy EURES udzielają szczegółowych informacji z zakresu: sytuacji na rynku pracy, zezwoleń na pobyt, wymaganych dokumentów, warunków pracy i kosztów edukacji, porównywalności kwalifikacji oraz opieki zdrowotnej.

Drugim elementem Służb jest system telekomunikacyjny, na który składają się: centralne bazy danych o wolnych miejscach pracy w poszczególnych krajach, warunkach pracy i życia w krajach członkowskich oraz system poczty elektronicznej, umożliwiający doradcom porozumiewanie się w ramach całej sieci.

Polski rynek pracy stanowi atrakcyjne zaplecze rekrutacyjne dla europejskich pracodawców. Mogą oni skorzystać z możliwości oferowanych przez Europejski Portal Mobilności Zawodowej www.eures.europa.eu, gdzie znajduje się baza CV poszukujących pracy – również z Polski – zainteresowanych pracą za granicą. Ponadto, w wybranych sytuacjach, pracodawcy europejscy mogą otrzymać bezpośrednie wsparcie ze strony polskich doradców EURES.

Doradcy EURES mają do swej dyspozycji zarówno dostęp do bazy danych ofert pracy w całej bazie, jak i do bazy danych o ogólnych informacjach na temat warunków życia i pracy w krajach objętych systemem EURES. Zarówno szczegóły dotyczące ofert pracy, jak i informacje dostępne w tych bazach, zawierają takie dziedziny jak: ogólne informacje o emigracji, systemie politycznym, poziomach płac i wynagrodzeń, kosztach utrzymania, podatkach, szkolnictwie, zasiłkach socjalnych i praktykach rekrutacyjnych.

Autor: Małgorzata Plaskota pośrednik pracy Młodzieżowego Biura Pracy OHP w Olsztynie.


Отображение сетевого контента Отображение сетевого контента