Публикатор Публикатор

Назад

Kurs zawodowy „Obsługa wózków jezdniowych” - MCK w Hajnówce

Młodzieżowe Centrum Kariery w Hajnówce organizuje bezpłatny kurs zawodowy „Obsługa wózków jezdniowych”.

Oferta skierowana jest do ludzi młodych spełniających nastęujące kryteria:

  • wiek 18-24 lata,
  • nieuczący się,
  • niepracujący,
  • nieposiadający wykształcenia wyższego.

Wszystkich zainteresowanych udziałem informujemy, iż w/w kurs, rozpoczyna się już 1 czerwca 2016 r.

W ramach kursu, osobom biorącym udział zapewniamy:

  • badania lekarskie,
  • ubezpieczenie NNW,
  • odzież roboczą,
  • wyżywienie,
  • dofinansowanie kosztów dojazdu.

Zapraszamy serdecznie!


Отображение сетевого контента Отображение сетевого контента