Публикатор Публикатор

Назад

Lubuskie obchody Święta Niepodległości

Z okazji Święta Niepodległości wychowawcy i uczestnicy jednostek organizacyjnych Lubuskiej WK OHP złożyli hołd wszystkim walczącym o niepodległą Polskę.

Obchody w zielonogórskim Środowiskowym Hufcu Pracy rozpoczęły się w piątek 8 listopada. W tym dniu delegacja uczniów poszczególnych klas pod opieką wychowawców udała się pod Krzyż Główny - miejsce pamięci „Golgota Polski” na Cmentarzu Komunalnym w Zielonej Górze, gdzie oddano cześć poległym oraz zapalono znicze. Wcześniej odbyły się lekcje tematyczne, podczas których uczestnicy zapoznali się z historią bohaterów walczących o wolną i niepodległą Polskę, poznali główne symbole narodowe i ich znaczenie dla Polaków. Ponadto młodzież należąca do Rady Młodzieży wykonała gazetkę upamiętniającą Święto Niepodległości.

W Ośrodku Szkolenia i Wychowania OHP w Strzelcach Krajeńskich obchody Święta Niepodległości przebiegały wieloetapowo. Już w poniedziałek Rada Młodzieży przygotowała okolicznościową gazetkę o historii tego święta oraz najważniejszych wydarzeniach historycznych stanowiących genezę jego utworzenia. Podczas kolejnych zajęć opiekun Rady Młodzieży przedstawił fakty historyczne dotyczące Święta Niepodległości, a stażystka Elwira Kubiak przypomniała uczestnikom bohaterskie zrywy niepodległościowe oraz czasy jego niewoli. Odbyła się również dyskusja na temat wolności jako podstawowej wartości człowieka i narodu. 7 listopada zorganizowano wieczornicę, podczas której Koło Małych Form Teatralnych zaprezentowało scenariusz przedstawiający początek państwowości (Legenda o Lechu, Czechu i Rusie), najważniejsze zrywy narodowowyzwoleńcze, czasy stanu wojennego oraz okrągłego stołu. Całość przeplatana była poezją, a także nagraniami pieśni patriotycznych. Ostatnim akcentem obchodów było uczestnictwo wychowanków OHP w uroczystym apelu odbywającym się 8 listopada w strzeleckim gimnazjum.

W gorzowskim Hufcu Pracy obchody rozpoczęto od mszy św. Młodzież przygotowała także gazetkę okolicznościową oraz akademię, podczas której wystąpiła Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej z Siedlic. Koncertowi towarzyszył przygotowany przez młodzież i wychowawców montaż słowny, podczas którego zaprezentowano wiersze m.in. Cypriana Kamila Norwida, Wisławy Szymborskiej, a także piosenki Jacka Kaczmarskiego oraz Jana Pietrzaka. Zwieńczeniem uroczystości było złożenie kwiatów pod pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego na Placu Wolności.

Z kolei w Hufcu Pracy przy I Zespole Szkół we Wschowie uczestnicy przygotowali plakaty o tematyce niepodległościowej, które miały promować wśród młodych ludzi ideę patriotyzmu, kształtować poczucie świadomości narodowej i szacunku wobec własnego państwa. Ponadto odbyła się okolicznościowa akademia.

Źródło:www.ohp.pl


Отображение сетевого контента Отображение сетевого контента