Публикатор Публикатор

Назад

Mechanik pojazdów samochodowych – zawód trendy na lokalnym rynku pracy

Zwód dla pasjonatów, ludzi przedsiębiorczych, ze zmysłem technicznym. Daje szansę na dobre zarobki i karierę za granicą.

Krajowy przemysł motoryzacyjny zatrudnia największą liczbę pracowników w branży. Polska słynie z produkcji i eksportu komponentów motoryzacyjnych. Przyczyną tego jest korzystne położenie geograficzne naszego kraju, niższe koszty produkcji i przede wszystkim dobrze wykwalifikowana i wykształcona kadra.

M – jak mechanik pojazdów samochodowych

Na przestrzeni ostatnich lat w Polsce nastąpił gwałtowny rozwój rynku motoryzacyjnego. Pojawiły się ogromne ilości wysokiej klasy samochodów, pochodzących z Europy Zachodniej, których eksploatacja i naprawa wymaga nowych umiejętności i wiedzy fachowej. Zawód mechanika pojazdów samochodowych stał się atrakcyjnym i ciekawym zajęciem. Obserwujemy to również wśród pracodawców, którzy kształcą w swoich zakładach coraz więcej młodocianych pracowników.

Głównym zadaniem mechanika jest naprawa i  konserwacja pojazdów samochodowych, zapewnienie ich prawidłowego funkcjonowania poprzez utrzymywanie odpowiedniego stanu technicznego. Przekłada się to na bezpieczeństwo na naszych drogach. Mechanik dokonuje nie tylko bieżących napraw uszkodzeń w pojazdach samochodowych, ale także kontroluje i ocenia stan techniczny poszczególnych podzespołów i układów pojazdu.  

Zakres pracy mechanika różni się w zależności od miejsca zatrudnienia – inny jest w serwisie, warsztacie i stacji kontroli pojazdów. Z uwagi na szeroki zakres wykonywanych zadań, mechanik musi posiadać aktualną i rozległą wiedzę związaną z budową, działaniem i użytkowaniem maszyn oraz naprawą zespołów i układów pojazdów, w zależności od marki i typu. Szybki postęp techniczny i wprowadzanie nowych rozwiązań konstrukcyjnych powoduje, że zawód ten wymaga ciągłego podnoszenia kwalifikacji i doszkalania. Nie bez znaczenia jest także praktyka zawodowa.

Mechanik musi umieć korzystać z oprogramowania komputerowego do diagnozowania pojazdów, używać wyspecjalizowanych narzędzi i urządzeń takich jak: ciśnieniomierze, dynamometry, śruby mikrometryczne oraz różnego rodzaju ściągacze. Powinien także posiadać umiejętności w zakresie obróbki ręcznej, mechanicznej, plastycznej i różnych sposobów łączenia: zgrzewania, lutowania, spawania, nitowania i klejenia.

Dobry mechanik pojazdów samochodowych powinien posiadać następujące cechy: zdolność koncentracji uwagi, spostrzegawczość, zdolność logicznego myślenia i rozumowania, cierpliwość oraz precyzję. Powinien posiadać zainteresowania i uzdolnienia techniczne.

W obliczu obecnej sytuacji na rynku pracy, wiele osób podejmuje decyzję o samozatrudnieniu, czyli prowadzeniu własnej działalności gospodarczej. Wykwalifikowany i doświadczony mechanik z sukcesem może prowadzić własny biznes. Świadczy o tym coraz większa liczba otwieranych firm w branży motoryzacyjnej.

Autor: Magdalena Pałka, Łukasz Lewandowski – specjaliści ds. refundacji CEiPM Elbląg

Źródło:

  1. Teczka informacji o zawodzie – mechanik pojazdów samochodowych – materiał opracowany przez Dolnośląskie Centrum Informacji Zawodowej i Doskonalenia Nauczycieli w Wałbrzychu i Warmińsko- Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie
  2. Dwutygodnik młodzieżowy COGITO Nr 19 z dn. 10.10.2013.

Отображение сетевого контента Отображение сетевого контента