Публикатор Публикатор

Назад

Młodzi z wieruszowskiego OSZ z nowymi kwalifikacjami!

 

 
Dziesięciu beneficjentów projektu: „OHP jako realizator usług rynku pracy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS, którzy uczestniczyli w bezpłatnym szkoleniu zorganizowanym przez wieruszowski OSZ, może już pochwalić się nowymi kwalifikacjami wpisując w swoje CV: operator koparko-ładowarek kl. III wszystkich typów. W miesiącu lutym 2014 r. w Ośrodku Szkolenia w Sieradzu odbył się egzamin przed komisją Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego z Warszawy.

Pierwsza część egzaminu miała miejsce na wytyczonym placu budowy, gdzie uczestnicy mogli zaprezentować swoje umiejętności wykonując różne manewry na maszynach budowlanych. Egzamin ustny miał na celu sprawdzenie wiedzy teoretycznej nabytej na wykładach. Po ogłoszeniu wyników można było przejść do części oficjalnej, tj. rozdania certyfikatów, Książek Operatora Maszyn Roboczych potwierdzających nabyte kwalifikacje oraz zaświadczeń o ukończeniu udziału w projekcie. Uczestnicy kursu wypełnili również ankiety ewaluacyjne dotyczące jakości przeprowadzonego szkolenia i uczestnictwa w projekcie. Kilku z „nowych” operatorów jest już umówionych na rozmowę kwalifikacyjną z pracodawcą z powiatu wieruszowskiego, który deklarował chęć zatrudnienia absolwentów tego szkolenia. Oprócz kursu, młodzież miała zapewnione także wsparcie w postaci poradnictwa zawodowego, w ramach którego omówione zostały tematy dotyczące aktywnego poszukiwania pracy i tworzenia dokumentów aplikacyjnych.

Również w sieradzkim OSZ trwa kurs na operatorów koparko-ładowarek. Młodzież chętnie uczestniczy w tego typu szkoleniach mając nadzieją na znalezienie pracy w przyszłości w nowym zawodzie. Zajęcia potrwają do końca lutego 2014 r. Specjalista ds. szkoleń z OSZ w Sieradzu zaprasza wszystkich chętnych na bezpłatne szkolenia, którzy nie ukończyli jeszcze 25 roku życia, są bezrobotni, nieaktywni zawodowo i „nie mają pomysłu na życie” do odwiedzenia  Ośrodka Szkolenia Zawodowego w Sieradzu przy ul. Pułaskiego 5.

Tekst i zdjęcia: Magdalena Owczarek, specjalista ds. szkoleń w OSZ Sieradz


Отображение сетевого контента Отображение сетевого контента